Службе

О нама PDF Print
ПОШТОВАНИ  ПАЦИЈЕНТИ,


ВАШУ РЕДОВНУ (ХРОНИЧНУ) ТЕРАПИЈУ МОЖЕТЕ НАРУЧИТИ ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ

ВАШЕГ ПУНКТА ГДЕ СЕ ЛЕЧИТЕ.

ОБАВЕЗНЕ ПОДАТКЕ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ У МАИЛУ СУ:

- ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

-ЛБО БРОЈ

-ВАШ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР И  БРОЈ  КАРТОНА

-ВАШ БРОЈ ТЕЛЕФОНА

ЗА СВЕ ДРУГЕ ПОТРЕБЕ МОРАТЕ СЕ ОБРАТИТИ ИЗАБРАНОМ ЛЕКАРУ.

ТЕРАПИЈА ЋЕ ВАМ БИТИ НАПИСАНА НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД 3 РАДНА ДАНА


СПИСАК ПУНКТОВА И Е-МАИЛ АДРЕСА МОЖЕТЕ ВИДЕТИ НА ОВОМ ЛИНКУНеопходне информације: радно време, број телефона за заказивање, адресе амбуланти исл, можете наћи на списку служби са леве стране.Поштовани корисници здравствених услуга, све своје похвале, жалбе, приговоре, сугестије можете слати на:

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itПрегледе код изабраног лекара опште медицине можете заказати преко:

Национални кол центар телефон: 011/362-0000

- Бесплатне апликације за мобине телефоне Изабрани лекар

- Фиксног или мобилног телефона који можете видети овде..


Dom zdravlja Zemunв.д. Директор Дома здравља“Земун“- др Aлександра Цветковић, специјалиста опште медицине

Помоћник директора за медицинске послове - др Дражена Бабић, специјалиста опште медицине

Главна сестра Дома здравља „Земун“- Драгана Вуковић, виша медицинска сестра


Одговорна сестра организационе целине Земун: Лидија Митковић, виша медицинска сестра


Здравство у Земуну датира од 1730.године, када је формирана тзв.раскужна станица Контумац, у којој су сви путници са Орјента издржавали прописани карантин.

Од средине 18.века јављају се у верским општинама прве болнице (hospitali).

У почетку су постојале две болнице, које се 1784.године уједињују у једну болнички зграду.

Претеча примарне здравсвене заштите датира крајем IX века о чему има мало писаних доказа.

Примарна здравствена заштита у данашњем облику, прва зграда Дома здравља "Земун", је почела са радом 50-их година прошлог века, у центру Земуна.

Садашња централна зграда Дома здравља "Земун" у Раде Кончара бр.46, почела је са радом 1980. године.

Дом здравља „Земун“ пружа здравствене услуге у градској општини Земун на 176.683 становника према последњим подацима,  на  површини од 153.6 км2.

Дом здравља „Земун“ пружа услуге из домена примарне здравствене заштите грађанима Општине Земун  онима који живе у приградским насељима: Галеника, Земун Поље, Плави Хоризонт, Алтина, Камендин, Бусије и Грмовац. Такође корисници примарне здравствене заштите Дома здравља „Земун“ живе у селима: Батајница, Угриновци.


КАДРОВСКА СТРУКТУРА

У Дому здравља "Земун",на дан 01.01.2023.године, укупан број запослених на неодређено време које пружају услуге за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање износио је 659. Од тога броја било је : 156 лекара, 35 доктора денталне медицине, 4 фармацеута, 310 медицинске сестре/техничара, 36 стоматолошких сестара/техничара, 14 зубних техничара, 14 здравствених сарадника, 26 административних и 65-техничких радника.

Можемо констатовати да је  рад овог Дома здравља веома специфичан СА ВЕЛИКОМ УДАЉЕНОШЋУ КРАЈЊИХ ПУНКТОВА У ОДНОСУ НА ЦЕНТРАЛНИ ПУНКТ У Земуну, ул. Рада Кончара бр. 46.


МИСИЈА

Стручни едуковани кадар Дома здравља „Земун“ уз помоћ савремене технологије пружа квалитетне услуге примарне здравствене заштите и обезбеђује висок степен ране превенције као и очувања и унапређења здравља за дужи и здравији живот грађана Општине Земуна.


ВИЗИЈА

Дом здравља стреми досезању свих препоручених професионалних стандарда тежећи максимално да буде савремена, квалитетна установа примарне здравствене заштите, која пружа ефикасну превентивну и куративну заштиту, поштујући етику и водиче добре праксе.

 

Covid 19

Banner

Vakcinacija

Banner