О нама PDF Print

ДOM ЗДРAВЉA ЗEMУН

OРГAНИЗУJE

ЗA ГРAЂAНE СA TEРИTOРИJE OПШTИНA ЗEMУН И СУРЧИН

ВИКEНД ПOСВEЋEН ПРEВEНTИВНИM ПРEГЛEДИMA

12. и 13.10.2019.гoдинe oд 08-16 чaсoвa

У Здрaвствeнoj стaници Рaдe Кoнчaр 46 (Шилeрoвa)

1) УЛTРAЗВУЧНИ ПРEГЛEД ДOJКИ ( ЗA ЖEНE ДO 50 ГOДИНA)

2) MAMOГРAФИJУ ( ЗA ЖEНE OД 50-69 ГOДИНA – УКOЛИКO ПРEГЛEД НИJE УРAЂEН У ПРETХOДНE 2 ГOДИНE)

ПРEГЛEДE  JE ПOTРEБНO ЗAКAЗATИ нa тeл  060/887-1547

Неопходне информације: радно време, број телефона за заказивање, адресе амбуланти исл, можете наћи на списку служби са леве стране.


Поштовани корисници здравствених услуга, све своје похвале, жалбе, приговоре, сугестије можете слати на:

e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , или на телефон 011/3161-811Прегледе код изабраног лекара опште медицине можете заказати преко:

Национални кол центар телефон: 011/362-0000

- Бесплатне апликације за мобине телефоне Изабрани лекар

- Фиксног или мобилног телефона који можете видети овде..


Dom zdravlja Zemunв.д. Директор Дома здравља“Земун“- др Aлександра Цветковић, специјалиста опште медицине


Главна сестра Дома здравља „Земун“- Драгана Вуковић, виша медицинска сестра


Одговорна сестра организационе целине Раде Кончара бр.46, Земун: Лидија Митковић, виша медицинска сестра


Одговорна сестра организационе целине Сурчин: Зденка Ћалић, виша медицинска сестра


Здравство у Земуну датира од 1730.године, када је формирана тзв.раскужна станица Контумац, у којој су сви путници са Орјента издржавали прописани карантин.

Од средине 18.века јављају се у верским општинама прве болнице (hospitali).

У почетку су постојале две болнице, које се 1784.године уједињују у једну болнички зграду.

Претеча примарне здравсвене заштите датира крајем IX века о чему има мало писаних доказа.

Примарна здравствена заштита у данашњем облику, прва зграда Дома здравља "Земун", је почела са радом 50-их година прошлог века, у центру Земуна.

Садашња централна зграда Дома здравља "Земун" у Раде Кончара бр.46, почела је са радом 1980. године.

Дом здравља „Земун“ пружа здравствене услуге у Општини Земун и Општини Сурчин на 217411 становника према последњим подацима,  на  површини од 442 км2. КАО ТАКАВ, ОН ЈЕ ЈЕДИНИ ОД 16 ДОМОВА ЗДРАВЉА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА, КОЈИ ОМОГУЋАВА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У ДВЕ ОПШТИНЕ.

Дом здравља „Земун“ пружа услуге из домена примарне здравствене заштите грађанима Општине Земун и Општине Сурчин, онима који живе у приградским насељима: Галеника, Земун Поље, Плави Хоризонт, Алтина, Камендин, Бусије и Грмовац. Такође корисници примарне здравствене заштите Дома здравља „Земун“ живе у селима: Батајница, Угриновци и селима Општине Сурчин, Добановци, Бољевци, Прогар, Јаково, Петровчић и Бечмен.

Кадровска структура

Уговорени број запослених, (без стоматологије) на дан 31.10.2017.године био је 785-од тога  здравствених радника (193 лекара, 4 фармацеута и 372 медицинскух сестара –техничара), 14 здравствених сарадника, 27 административних  и 63 техничких радника. Поред тога, у Дому здравља „Земун“ радило је 122 уговорених радника у стоматолошкој служби и то: 41 стоматолога и 81 стоматолошка сестра /зубни техничар.

Можемо констатовати да је  рад овог Дома здравља веома специфичан, НАГЛАШАВАМО ОПЕТ, ЈЕР СЕ ОДВИЈА У ДВЕ ОПШТИНЕ (на 27 пунктова), СА ВЕЛИКОМ УДАЉЕНОШЋУ КРАЈЊИХ ПУНКТОВА У ОДНОСУ НА ЦЕНТРАЛНИ ПУНКТ У Земуну, ул. Рада Кончара бр. 46 (најудаљенија тачка 42 км).

У периоду 2010-2014 по приоритету Дом здравља "Земун" је заокружио ЗДРАВСТВЕНО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ.

МИСИЈА

Стручни едуковани кадар Дома здравља „Земун“ уз помоћ савремене технологије пружа квалитетне услуге примарне здравствене заштите и обезбеђује висок степен ране превенције као и очувања и унапређења здравља за дужи и здравији живот грађана Општине Земуна и Сурчина.

ВИЗИЈА

Дом здравља стреми досезању свих препоручених професионалних стандарда тежећи максимално да буде савремена, квалитетна установа примарне здравствене заштите, која пружа ефикасну превентивну и куративну заштиту, поштујући етику и водиче добре праксе.