E-mail листа за е-рецепт

Вашу редовну хроничну терапију можете добити слањем података (име, презиме и ЛБО) на е-mail.
А за промену терапије можете заказати преглед код свог изабраног лекара.

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ E-mail
Огранак Земун e-recept-silerova@dzzemun.org.rs
Здравствена станица Доњи Град e-recept-avijaticarski-trg@dzzemun.org.rs
Амбуланта Нова Галеника e-recept-galenika@dzzemun.org.rs
Здравствена станица Камендин e-recept-kamendin@dzzemun.org.rs
Огранак Батајница e-recept-batajnica@dzzemun.org.rs
Здравствена станица Угриновци e-recept-ugrinovci@dzzemun.org.rs
Амбуланта Бусије e-recept-busije@dzzemun.org.rs