Јавне набавке 2021 Print


Интерни акт о јавним набавкама

Интерни акт о јавним набавкама 2015

План јавних набавки за 2018

Измена плана јавних набавки за 2018 (10)

Измена плана јавних набавки за 2018 (11)

План јавних набавки за 2019

Измена плана јавних набавки за 2019 (1)

Измена плана јавних набавки за 2019 (2)

Измена плана јавних набавки за 2019 (3)

Измена плана јавних набавки за 2019 (4)

План јавних набавки за 2020

Одлука о плану јавних набавки за 2021

План јавних набавки за 2021

Измена плана јавних набавки за 20212013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020