Јавне набавке PDF Print

Интерни акт о јавним набавкама

Интерни акт о јавним набавкама 2015

План јавних набавки за 2018

Измена плана јавних набавки за 2018 (10)

Измена плана јавних набавки за 2018 (11)

План јавних набавки за 2019

Измена плана јавних набавки за 2019 (1)

Измена плана јавних набавки за 2019 (2)

Измена плана јавних набавки за 2019 (3)


2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017
Јавна набавка бр. 21-1.1.4/2019 - "Стоматолошки потрошни материјал"

Позив за подношење понуда (13.09.2019)

Конкурсна документација (13.09.2019)
Јавна набавка бр. 15-1.1.3/2019 - "Лабораторијски потрошни материјал"

Позив за подношење понуда (17.07.2019)

Конкурсна документација (17.07.2019)

Одлука о додели уговора (21.08.2019)

Одлука о обустави уговора (21.08.2019)

Обавештење о закљученом уговору (1) (27.8.2019)

Обавештење о закљученом уговору (2) (27.8.2019)

Обавештење о закљученом уговору (3) (27.8.2019)

Обавештење о закљученом уговору (4) (27.8.2019)

Обавештење о закљученом уговору (5) (27.8.2019)

Обавештење о закљученом уговору (6) (27.8.2019)

Обавештење о закљученом уговору (8) (27.8.2019)

Обавештење о закљученом уговору (11) (27.8.2019)

Обавештење о обустави поступка (9) (02.9.2019)

Обавештење о закљученом уговору (7) (03.09.2019)

Обавештење о закљученом уговору (10) (03.09.2019)

Одлука о додели уговора уговора PP (21.08.2019)

Обавештење о закљученом уговору (9) (13.09.2019)
Јавна набавка мале вредности бр. 17-1.1.11/2019 -"Тонери и рибони"

Конкурсна документациja (15.08.2019)

Позив за подношење понуда (15.08.2019)

Одлука о додели уговора (28.08.2019)

Одлука о стављању ван снаге одлуке о додели уговора (02.09.2019)

Одлука о додели уговора након одлуке о стављању ван снаге (06.09.2019)

Обавештење о закљученом уговору (13.09.2019)

Јавна набавка бр. 22-1.2.7-2019 - "Текуће поправке и одржавање немедицинске опреме - рачунарске (и резервни делови)"

Позив за подношење понуда (12.09.2019)

Конкурсна документација (12.09.2019)
Јавна набавка бр. 18-1.2.1-2019 - "Редовно одржавање и сервисирање лифтова"

Позив за подношење понуда (22.08.2019)

Конкурсна документација (22.08.2019)

Одлука о додели уговора (03.09.2019)

Обавештење о закљученом уговору (11.09.2019)
Јавна набавка мале вредности бр. 16-1.1.7/2019 -"Нафтни деривати"

Конкурсна документација (08.08.2019)

Позив за подношење понуда (08.08.2019)

Одлука о додели уговора (20.08.2019)

Обавештење о закљученом уговору (21.08.2019)
Јавна набавка бр. 12-1.3.3/2019 - Инвестициони радови „Подополагачки радови"

Позив за подношење понуда (20.06.2019)

Конкурсна документација (20.06.2019)

Питањe и одговори (12.07.2019)

Одлука о додели уговора (24.07.2019)

Обавештење о закљученом уговору (31.07.2019)
Јавна набавка мале вредности бр. 14-1.2.11/2019 - "Услуге на хитним интервенцијама водовода и канализације"

Позив за подношење понуда (06.06.2019)

Конкурсна документација (06.06.2019)

Одлука о додели уговора (19.06.2019)

Обавештење о закљученом уговору (27.06.2019)
Јавна набавка  бр. 13-1.2.8/2019 - "Чишћење септичких јама"

Позив за подношење понуда (06.06.2019)

Конкурсна документација (06.06.2019)

Одлука о додели уговора (19.06.2019)

Обавештење о закљученом уговору (27.06.2019)
Јавна набавка  бр. 03-1.1.15/2019 - Набавка медицинске опреме

Позив за подношење понуда (08.04.2019)

Конкурсна документација (08.04.2019)

Измена и допуна (25.04.2019)

Питањe и одговори (25.04.2019)

Одлука о додели уговора (13.05.2019)

Обавештење о закљученом уговору (28.05.2019)
Јавна набавка -радова- бр. 01-1.3.1/2019 - Хидрантни прстен

Позив за подношење понуда (01.04.2019)

Конкурсна документација (01.04.2019)

Питањe и одговори(1) (11.04.2019)

Питањe и одговори(2) (11.04.2019)

Обавештење о закљученом уговору (09.05.2019)

Одлука о додели уговора (14.05.2019)
Јавна набавка мале вредности бр. 09-1.2.13/2019 - Осигурање и регистрација возила

Позив за подношење понуда (25.04.2019)

Конкурсна документација (25.04.2019)

Одлука о додели уговора (06.05.2019)

Обавештење о закљученом уговору (14.05.2019)
Јавна набавка мале вредности бр. 11.1.1.5/2019 - "Материјал за хигијену"

Позив за подношење понуда (10.04.2019)

Конкурсна документација (10.04.2019)

Измена и допуна (16.04.2019)

Питањe и одговори (16.04.2019)

Обавештење о продужењу року за подношење понуда (16.04.2019)

Одлука о додели уговора (24.04.2019)

Обавештење о закљученом уговору (30.04.2019)
Јавна набавка мале вредности бр. 07-1.2.9/2019 "Сервисирање службених возила"

Позив за подношење понуда (11.04.2019)

Конкурсна документација (11.04.2019)

Одлука о додели уговора (22.04.2019)

Обавештење о закљученом уговору (1) (25.04.2019)

Обавештење о закљученом уговору (2) (25.04.2019)

Обавештење о закљученом уговору (3) (25.04.2019)

Обавештење о закљученом уговору (4) (25.04.2019)

Обавештење о закљученом уговору (5) (25.04.2019)
Јавна набавка мале вредности бр08-1.2.10/2019 - Обезбеђење објекта Дом здравља "Земун"

Позив за подношење понуда (28.03.2019)

Конкурсна документација (28.03.2019)

Одлука о додели уговора (08.04.2019)

Обавештење о закљученом уговору (16.04.2019)
Јавна набавка мале вредности бр. 02-1.2.12/2019 "Пројекат за изградњу ЗС Батајница"

Позив за подношење понуда (11.04.2019)

Конкурсна документација (11.04.2019)

Одлука о додели уговора (22.04.2019)

Обавештење о закљученом уговору (06.05.2019)
Јавна набавка мале вредности бр 10-1.2.4./2019 -  "Услуге одржавања и унапређења информационог система“

Позив за подношење понуда (4.04.2019)

Конкурсна документација (4.04.2019)

Одлука о додели уговора (17.04.2019)

Обавештење о закљученом уговору (23.04.2019)
Јавна набавка мале вредности бр. 06-1.2.6/2019 - "Текуће поправке и одржавање стоматолошке опреме ( и резервни делови)"

Позив за подношење понуда (14.03.2019)

Конкурсна документација (14.03.2019)

Одлука о додели уговора (26.03.2019)

Обавештење о закљученом уговору (02.04.2019)
Јавна набавка мале вредности бр. 05-1.2.3/2019 - „Осигурање имовине и лица“

Позив за подношење понуда (07.03.2019)

Конкурсна документација (07.03.2019)

Одлука о додели уговора (19.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (02.04.2019)
Јавна набавка мале вредности бр. 04-1.2.2/2019 - „Сакупљање и транспорт медицинског отпада“

Позив за подношење понуда (07.03.2019)

Конкурсна документација (07.03.2019)

Одлука о додели уговора (19.03.2019)

Обавештење о закљученом уговору (1) (02.04.2019)

Обавештење о закљученом уговору (2) (02.04.2019)
Јавна набавка услуга бр. 26-1.2.7/2018 - „Текуће поправке и одржавање немедицинске опреме – Услуге мрежног повезивања“

Позив за подношење понуда (23.08.2018)

Конкурсна документација (23.08.2018)

Позив за подношење понуда (05.12.2018)

Конкурсна документација (05.12.2018)

Питањe и одговори(1) (24.08.2018)

Питањe и одговори(2) (27.08.2018)

Захтев за заштиту права (31.08.2018)

Одлука о додели уговора (14.12.2018)

Обавештење о закљученом уговору (27.12.2018)
Јавна набавка бр 29-1.1.4/2018 Отворени поступак "Стоматолошки потрошни материјал"

Позив за подношење понуда (15.10.2018)

Конкурсна документација (15.10.2018)

Питањe и одговори (1) (13.11.2018)

Измена конкурсне документације (1) (13.11.2018)

Одлука о додели уговора (05.12.2018)

Одлука о обустави поступка (05.12.2018)

Обавештење о закљученом уговору (2) (25.12.2018)

Обавештење о закљученом уговору (3) (25.12.2018)

Обавештење о закљученом уговору (4) (25.12.2018)

Обавештење о закљученом уговору (8) (25.12.2018)

Одлука о додели уговора (7) (26.12.2018)

Одлука о додели уговора (1,5,6) (26.12.2018)

Одлука о измени доделе уговора (31.12.2018)

Обавештење о закљученом уговору (1) (11.01.2019)

Обавештење о закљученом уговору (5) (11.01.2019)

Обавештење о закљученом уговору (6) (11.01.2019)

Обавештење о закљученом уговору (7) (11.01.2019)
Јавна набавка мале вредности бр 30-1.1.13/2018 "Резервни делови за службена возила"

Позив за подношење понуда (25.10.2018)

Конкурсна документација (25.10.2018)

Питањe и одговори (1) (26.10.2018)

Измена конкурсне документације (1) (31.10.2018)

Измена конкурсне документације (2) (31.10.2018)

Одлука о додели уговора (19.11.2018)

Измена oдлукe о додели уговора (20.11.2018)

Обавештење о закљученом уговору (30.11.2018)
Јавна набавка добара - бр 31-1.11/12018 -  „Канцеларијски материјал“

Позив за подношење понуда (29.11.2017)

Конкурсна документација (29.11.2017)

Одлука о додели уговора (12.12.2018)

Обавештење о закљученом уговору (24.12.2018)
Јавна набавка добара - бр 19-1.1.18/2017 -  медицинске опреме „Куповина два подна дигитална рендген апарата“

Позив за подношење понуда (20.11.2017)

Конкурсна документација (20.11.2017)

Питањe и одговори (1) (27.11.2017)

Измена и допуна (1) (01.12.2017)

Питањe и одговори (2) (01.12.2017)

Измена и допуна (2) (11.12.2017)

Питањe и одговори (3) (11.12.2017)

Питањe и одговори (4) (11.12.2017)

Питањe и одговори (5) (14.12.2017)

Питањe и одговори (6) (14.12.2017)

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (19.12.2017)

Одлука о наставку поступка (1) (12.04.2018)

Одлука о додели уговора (19.04.2018)

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (03.05.2018)

Одлука о наставку поступка (2) (25.07.2018)

Одлука о додели уговора (20.08.2018)

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (04.09.2017)

Обавештење о закљученом уговору (22.11.2018)
Јавна набавка добара бр 18-1.1.18/2018 "Набавка опреме-Канцеларијски столови, столице и наткасне са фиокама"

Позив за подношење понуда (28.08.2018)

Конкурсна документација (28.08.2018)

Питањe и одговори (1) (17.09.2018)

Питањe и одговори (2) (20.09.2018)

Одлука о додели уговора (17.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору  (29.10.2018)
Јавна набавка бр 19-1.3.1/2018 Отворени поступак "Хидрантни прстен"

Позив за подношење понуда (17.08.2018)

Конкурсна документација (17.08.2018)

Питањe и одговори (1) (13.09.2018)

Измена конкурсне документације (1) (13.09.2018)

Одлука о обустави поступка (10.10.2018)
Јавна набавка бр  23-1.1.4/2018 "Стоматолошки потрошни материјал“

Позив за подношење понуда (25.07.2018)

Конкурсна документација (25.07.2018)

Питањe и одговори (1) (13.08.2018)

Питањe и одговори (2) (13.08.2018)

Питањe и одговори (3) (17.08.2018)

Питањe и одговори (4) (17.08.2018)

Одлука о додели уговора (04.09.2018)

Одлука о обустави поступка (04.09.2018)

Исправка одлуке о додели уговора (13.09.2018)

Исправка одлуке о обстави поступка (13.09.2018)

Обавештење о закљученом уговору (1) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (2) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (4) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (5) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (6) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (7) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (8) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (10) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (11) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (12) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (13) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (14) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (15) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (17) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (18) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (19) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (20) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (21) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (22) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (24) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (25) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (27) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (28) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (29) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (30) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (31) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (32) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (33) (10.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (35) (10.10.2018)
Јавна набавка бр 28-1.1.3/2018 " Лабораторијски потрошни материјал "

Позив за подношење понуда (30.08.2018)

Конкурсна документација (30.08.2018)

Одлука о додели уговора (02.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (1) (05.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (2) (05.10.2018)
Јавна набавка oтворени поступак бр 25-1.1.2/2018 обликована по партијама "Санитетски потрошни материјал "

Позив за подношење понуда (07.09.2018)

Конкурсна документација (07.09.2018)

Питањe и одговори (1) (21.09.2018)

Питањe и одговори (2) (26.09.2018)

Одлука о додели уговора (12.10.2018)

Одлука о обустави jавне набавке (12.10.2018)

Одлука о додели уговора  (11)(19.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (1) (26.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (2) (26.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (3) (26.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (4) (26.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (5) (26.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (6) (26.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (7) (26.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (8) (26.10.2018)

Обавештење о закљученом уговору (10) (26.10.2018)
Јавна набавка медицинске опреме бр. 09-1.1.18/2018 - „Мамограф дигитални са радном станицом“

Позив за подношење понуда (07.05.2018)

Конкурсна документација (07.05.2018)

Питањe и одговори (1) (24.05.2018)

Измена и допуна (1) (24.05.2018)

Питањe и одговори (2) (24.05.2018)

Питањe и одговори (3) (28.05.2018)

Питањe и одговори (4) (29.05.2018)

Питањe и одговори (5) (01.06.2018)

Одлука о додели уговора (29.06.2018)

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (11.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору (14.09.2018)
Јавна набавка бр 27-1.1.6/2018 " Технички материјал "

Позив за подношење понуда (30.08.2018)

Конкурсна документација (30.08.2018)

Одлука о додели уговора (12.09.2018)

Обавештење о закљученом уговору (1) (24.09.2018)

Обавештење о закљученом уговору (2) (24.09.2018)

Обавештење о закљученом уговору (3) (24.09.2018)

Обавештење о закљученом уговору (4) (24.09.2018)
Јавна набавка бр  24-1.2.7/2018 " Tекуће поправке и одржавање немедицинске опреме (и резервни делови) "

Позив за подношење понуда (16.08.2018)

Конкурсна документација (16.08.2018)

Одлука о додели уговора (29.08.2018)

Одлука о обустави поступка (29.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (1) (10.09.2018)

Обавештење о закљученом уговору (2) (10.09.2018)

Обавештење о закљученом уговору (3) (10.09.2018)

Обавештење о закљученом уговору (4) (10.09.2018)

Обавештење о закљученом уговору (5) (10.09.2018)

Обавештење о закљученом уговору (6) (10.09.2018)

Обавештење о закљученом уговору (8) (10.09.2018)
Јавна набавка бр 17-1.2.7/2018 "Текуће поправке и одржавање немедицинске опреме - рачунарске ( и резервни делови) "

Позив за подношење понуда (17.08.2018)

Конкурсна документација (17.08.2018)

Одлука о додели уговора (29.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (1) (05.09.2018)

Обавештење о закљученом уговору (2) (05.09.2018)

Обавештење о закљученом уговору (3) (05.09.2018)
Јавна набавка мале вредности услуга бр  21-1.2.1/2018 "Редовно одржавање и сервисирање лифтова"

Позив за подношење понуда (09.08.2018)

Конкурсна документација (09.08.2018)

Одлука о додели уговора (27.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (04.09.2018)
Јавна набавка бр 16-1.1.18/2018 "Набавка медицинске опреме"

Позив за подношење понуда (06.07.2018)

Конкурсна документација (06.07.2018)

Измена и допуна (1) (19.07.2018)

Питањe и одговори (1) (19.07.2018)

Питањe и одговори (2) (19.07.2018)

Измена и допуна (2) (25.07.2018)

Питањe и одговори (3) (25.07.2018)

Измена и допуна (3) (02.08.2018)

Питањe и одговори (4) (02.08.2018)

Обавештење о продужењу року за подношење понуда (02.08.2018)

Одлука о додели уговора (15.08.2018)

Одлука о обустави поступка (15.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (1) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (2) (28.08.2018)
Јавна набавка добара ПП бр  22-1.1.7/2018 "Нафтни деривати"

Позив за подношење понуда (02.08.2018)

Конкурсна документација (02.08.2018)

Питањe и одговори (1) (03.08.2018)

Питањe и одговори (2) (06.08.2018)

Одлука о додели уговора (13.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (22.08.2018)
Јавна набавка бр 12-1.2.5/2018 "Текуће поправке и одржавање медицинске опреме (и резервни делови)"

Позив за подношење понуда (22.06.2018)

Конкурсна документација (22.06.2018)

Питањe и одговори (1) (27.06.2018)

Питањe и одговори (2) (02.07.2018)

Измена и допуна (06.07.2018)

Измена и допуна (2) (10.07.2018)

Питањe и одговори (3) (11.07.2018)

Питањe и одговори (4) (18.07.2018)

Питањe и одговори (5) (19.07.2018)

Обавештење о продужењу року за подношење понуда (1) (19.07.2018)

Измена и допуна (3) (19.07.2018)

Питањe и одговори (6) (26.07.2018)

Измена и допуна (4) (26.07.2018)

Обавештење о продужењу року за подношење понуда (2) (26.07.2018)

Одлука о додели уговора (13.08.2018)

Одлука о обустави поступка (13.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору(1) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору(2) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору(3) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору(6) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору(7) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору(9) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору(10) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору(11) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору(13) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору(16) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору(17) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору(18) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору(19) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору(20) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору(21) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору(22) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору(24) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору(25) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору(26) (28.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору(28) (28.08.2018)
Јавна набавка бр  20-1.1.3-2018 "Лабораторијски потрошни материјал"

Позив за подношење понуда (08.06.2018)

Конкурсна документација (08.06.2018)

Измена и допуна (20.06.2018)

Питањe и одговори (1) (22.06.2018)

Питањe и одговори (2) (04.07.2018)

Одлука о додели уговора (20.07.2018)

Одлука о обустави поступка (20.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору (1) (30.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору (2) (30.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору (3) (30.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору (4) (30.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору (5) (30.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору (6) (30.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору (7) (30.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору (8) (30.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору (11) (30.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору (13) (30.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору (14) (30.07.2018)

Обавештење о закљученом уговору (10) (03.08.2018)

Обавештење о закљученом уговору (12) (03.08.2018)
Јавна набавка мале вредности бр 22-11.7/2018 - "Нафтни деривати“

Позив за подношење понуда (05.07.2018)

Конкурсна документација (05.07.2018)

Одлука о обустави поступка (23.07.2018)
Јавна набавка мале вредности бр 15-1.2.11/2018 -  "Радови на хитним интервенцијама водовода и канализације

Позив за подношење понуда (31.05.2018)

Конкурсна документација (31.05.2018)

Одлука о додели уговора (14.06.2018)

Обавештење о закљученом уговору (25.06.2018)
Јавна набавка мале вредности бр 13-1.1.10/2018 -  "Штампани обрасци

Позив за подношење понуда (28.05.2018)

Конкурсна документација (28.05.2018)

Одлука о додели уговора (12.06.2018)

Обавештење о закљученом уговору (25.06.2018)
Јавна набавка мале вредности бр 14-1.2.8/2018 -  "Чишћење септичких јама“

Позив за подношење понуда (28.05.2018)

Конкурсна документација (28.05.2018)

Обавештење о закљученом уговору (25.06.2018)
Јавна набавка отворени поступак бр.02-1.1.17/2018 "Mедицинска опрема- Гинеколошки столови (2ком) и Гинеколошки сто за пацијенте са посебним потребама (1ком)"

Позив за подношење понуда (29.03.2018)

Конкурсна документација (29.03.2018)

Питањe и одговор (05.04.2018)

Измена и допуна (1) (18.04.2018)

Одлука о додели уговора (04.05.2018)

Обавештење о закљученом уговору (1) (28.05.2018)

Обавештење о закљученом уговору (2) (28.05.2018)
Јавна набавка опреме бр 03-1.1.18/2018Ултразвучни апарат“

Позив за подношење понуда (21.03.2018)

Конкурсна документација (21.03.2018)

Одлука о додели уговора (24.04.2018)

Обавештење о закљученом уговору (07.05.2018)
Јавна набавка мале вредности бр 10-1.2.4./2018 -  "Услуге одржавања и унапређења информационог система“

Позив за подношење понуда (27.03.2018)

Конкурсна документација (27.03.2018)

Одлука о додели уговора (05.04.2018)

Обавештење о закљученом уговору (17.04.2018)

Одлука о додели уговора (17.04.2018)
Јавна набавка мале вредности бр 11-1.1.12/2018 -  "Тонери и рибони“

Позив за подношење понуда (28.03.2018)

Конкурсна документација (28.03.2018)

Одлука о додели уговора (12.04.2018)

Обавештење о закљученом уговору  (29.03.2018)
Јавна набавка мале вредности бр 08-1.2.2/2018- услуге „Сакупљање и транспорт медицинског - (инфективног,фармацеутског) отпада“

Позив за подношење понуда (08.03.2018)

Конкурсна документација (08.03.2018)

Одлука о додели уговора (21.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (1) (29.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (2) (29.03.2018)
Јавна набавка мале вредности бр 06-1.2.3/2018 - услуге Осигурањe имовине и лица“

Позив за подношење понуда (01.03.2018)

Конкурсна документација (01.03.2018)

Одлука о додели уговора (09.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору  (20.03.2018)
Јавна набавка мале вредности бр 07-1.1.5/2018 - добра "Материјал за Хигијену“

Позив за подношење понуда (01.03.2018)

Конкурсна документација (01.03.2018)

Измена и допуна (02.03.2018)

Питањe и одговори (05.03.2018)

Одлука о додели уговора (14.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (21.03.2018)
Јавна набавка мале вредности бр 04-1.1.5/2018 Текуће поправке и одржавање медицинске опреме у служби Лабораторије ( и резервни делови)

Позив за подношење понуда (07.02.2018)

Конкурсна документација (07.02.2018)

Одлука о додели уговора (20.02.2018)

Питањe и одговори (20.02.2018)

Измена и допуна (20.02.2018)

Одлука о додели уговора (14.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (1) (22.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (2) (22.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (3) (22.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (4) (22.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (8) (22.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (9) (22.03.2018)
Јавна набавка мале вредности бр 05-1.2.9/2018 Сервисирање и одржавање службених возила“

Позив за подношење понуда (09.02.2018)

Конкурсна документација (09.02.2018)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (14.02.2018)

Измена и допуна  (14.02.2018)

Питањe и одговори (1) (14.02.2018)

Питањe и одговори (2) (14.02.2018)

Питањe и одговори (3) (14.02.2018)

Питањe и одговори (4) (14.02.2018)

Одлука о додели уговора (28.02.2018)

Обавештење о закљученом уговору (1) (08.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (2) (08.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (3) (08.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (4) (08.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (5) (08.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (6) (08.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (7) (08.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (8) (08.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (9) (08.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (10) (08.03.2018)

Обавештење о закљученом уговору (11) (08.03.2018)
Јавна набавка мале вредности бр 01-1.2.10/2018 „Oбезбеђење објекта“

Позив за подношење понуда (01.02.2018)

Конкурсна документација (01.02.2018)

Одлука о додели уговора (20.02.2018)

Одлука о додели уговора (15.03.2018)