Јавне набавке PDF Print


Интерни акт о јавним набавкама

Интерни акт о јавним набавкама 2015

План јавних набавки за 2017

Измена плана јавних набавки за 2017 (1)

Измена плана јавних набавки за 2017 (2)

2013 - 2014 - 2015 - 2016 

Јавна набавка мале вредности бр  06-10/2017  "Штампани обрасци"

Позив за подношење понуда (27.4.2017)

Конкурсна документација (27.4.2017)

Одлука о додели уговора (09.05.2017)

Обавештење о закљученом уговору (19.05.2017)
Јавна набавка мале вредности бр 05-1.2.8-2017 „Текуће поправке и одржавање немедицинске
опреме - рачунарске ( и резервни делови)“

Позив за подношење понуда (18.05.2017)

Конкурсна документација (18.05.2017)

Измена и допуна (18.05.2017)
Јавна набавка мале вредности бр  7-5/2017 "Материјал за хигијену"

Позив за подношење понуда (12.04.2017)

Конкурсна документација (12.04.2017)

Одлука о додели уговора (27.04.2017)

Обавештење о закљученом уговору (05.05.2017)
Јавна набавка мале вредности бр  8-5/2017 "Услуге одржавања и унапређења информационог система"

Позив за подношење понуда (30.03.2017)

Конкурсна документација (30.03.2017)

Одлука о додели уговора (10.04.2017)

Обавештење о закљученом уговору (13.04.2017)
Јавна набавка мале вредности бр  01-3/2017 "Осигурање имовине и лица "

Позив за подношење понуда (26.1.2017)

Конкурсна документација (26.1.2017)

Питањe и одговори (1) (30.1.2017)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (1) (30.1.2017)

Одлука о додели уговора (13.2.2017)

Обавештење о закљученом уговору (3.3.2017)
Јавна набавка мале вредности бр  02-2/2017 "Сакупљање и транспорт инфективног отпада"

Позив за подношење понуда (23.02.2017)

Конкурсна документација (23.02.2017)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (1) (27.02.2017)

Питањe и одговори (1) (27.02.2017)

Измена и допуна  (27.02.2017)

Одлука о додели уговора (13.03.2017)

Обавештење о закљученом уговору (23.3.2017)
Јавна набавка добара бр 13-7/2016 "Текуће поправке и одржавање медицинске опреме (и резервни делови)"

Позив за подношење понуда (03.10.2016)

Конкурсна документација (03.10.2016)

Измена и допуна (1) (07.10.2016)

Питањe и одговори (1) (07.10.2016)

Питањe и одговори (2) (21.10.2016)

Измена и допуна (2) (21.10.2016)

Питањe и одговори (3) (27.10.2016)

Одлука о додели уговора (4) (16.11.2016)

Одлука о обустави поступка за партијe (5,6,7,13,14) (16.11.2016)

Обавештење о закљученом уговору (1) (1.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (2) (1.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (3) (1.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (4) (1.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (8) (1.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (9) (1.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (10) (1.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (11) (1.12.2016)

Обавештење о закљученом уговору (12) (1.12.2016)

Одлука о додели уговора (13) (25.1.2017) ПО

Одлука о обустави поступка (5,6,7,14) (25.1.2017) ПО

Обавештење о обустави поступка (30.1.2017) ПО

Обавештење о закљученом уговору (13) (3.12.2016)
Јавна набавка мале вредности бр 24-12/2016 "Тонери и рибони"

Позив за подношење понуда (22.12.2016)

Конкурсна документација (22.12.2016)

Питањe и одговори (1) (26.12.2016)

Измена и допуна (1) (27.12.2016)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (1) (27.12.2016)

Питањe и одговори (2) (30.12.2016)

Измена и допуна (2) (30.12.2016)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (2) (30.12.2016)

Питањe и одговори (3) (09.01.2017)

Питањe и одговори (4) (09.01.2017)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (3) (10.01.2017)

Измена и допуна (3) (10.01.2017)

Одлука о додели уговора (27.1.2017)

Обавештење о закљученом уговору  (08.02.2017)
Јавна набавка мале вредности бр 25-13/2016 "Осигурање имовине и лица "

Позив за подношење понуда (05.01.2017)

Конкурсна документација (05.01.2017)

Питањe и одговори (1) (06.01.2017)

Питањe и одговори (2) (09.01.2017)

Одлука о обустави поступка (16.01.2017)

Одлука о обустави поступка (23.01.2017)