Јавне набавке Print

Интерни акт о јавним набавкама

Интерни акт о јавним набавкама 2015

План јавних набавки за 2018

Измена плана јавних набавки за 2018 (10)

Измена плана јавних набавки за 2018 (11)

План јавних набавки за 2019

Измена плана јавних набавки за 2019 (1)

Измена плана јавних набавки за 2019 (2)

Измена плана јавних набавки за 2019 (3)

Измена плана јавних набавки за 2019 (4)

План јавних набавки за 20202013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
Јавна набавка мале вредности бр. 04-1.2.9/2020 - "Услуга контроле ПП апарата и опреме"

Позив за подношење понуда (04.06.2020)

Конкурсна документација (04.06.2020)
Јавна набавка мале вредности бр. 04-1.2.9/2020 - "Сервисирање и одржавање службених возила"

Позив за подношење понуда (04.06.2020)

Конкурсна документација (04.06.2020)

Јавна набавка мале вредности бр. 03-1.2.14/2020 - "Услуге стручних лица за обављање послова безбедности и здравља на раду"

Позив за подношење понуда (16.04.2020)

Конкурсна документација (16.04.2020)

Измена и допуна конкурсне документације (21.04.2020)

Питања и одговори  (21.04.2020)

Продужење рока (21.04.2020)

Одлука о додели уговора (04.05.2020)

Обавештење о закљученом уговору (15.05.2020)
Јавна набавка мале вредности бр. 01-1.2.2/2020 - „Сакупљање и транспорт медицинског отпада“

Позив за подношење понуда (02.04.2020)

Конкурсна документација (02.04.2020)

Одлука о додели уговора (15.04.2020)

Обавештење о закљученом уговору (1) (29.04.2020)

Обавештење о закљученом уговору (2) (29.04.2020)Јавна набавка мале вредности бр02-1.2.10/2020 - Обезбеђење објекта Дом здравља "Земун"

Позив за подношење понуда (02.04.2020)

Конкурсна документација (02.04.2020)

Одлука о додели уговора (15.04.2020)

Обавештење о закљученом уговору (29.04.2020)