Испитивање задовољства корисника PDF Print

Испитивање задовољства корисника услугама здравствене заштите у Дому здравља „Земун“  биће спроведено 26. новембра 2018. године, у трајању од 7-20 часова.

Испитивање задовољства корисника специјалистичко- консултативне службе, интерне медицине, биће спроведено 26. новембра 2018. године, у трајању од 7-20 часова.

Испитивање задовољства запослених у Дому здравља „Земун“  биће спроведено 03. децембра 2018. године, у трајању од 7-20 часова.