Испитивање задовољства корисника PDF Print

Испитивање задовољства корисника услугама Дома здравља Земун ће бити спроведено 27. новембра 2017.године у трајању од  једног дана и то од 7-20 часова тј. у току радног времена установе.

Испитивање задовољства  свих  запослених  Дома здравља Земун биће спроведено 4.децембра 2017. године у периоду радног времена.