Актуелности
Оглас продаја расходованих возила PDF Print

ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“

03 Број: 3125-2

Дана: 13.09.2017.године

  

На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини (Службени гласник РС бр. 72/2011), члана 2. Уредбе о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покредне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом (Службени гласник РС бр. 53/2012), Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давању у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Службени гласник РС бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015. и 42/2017), у вези са Одлуком Управног одбора Дома здравља „Земун“ број 03/3017 од 28.08.2017.године и Одлуке директора Дома здравља „Земун“ 03 број 3125 од 11.09.2017. године,  Дом здравља „Земун“,  дана 13.09.2017. године


ОГЛАШАВА

продају расходованих возила


Овим путем позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да доставе понуде за куповину следећих расходованих возила:


 1. ZASTAVA 101 skala 55HLI, BG 519-WŠ, година производње 2003, прешло 257021 км,  број шасије VX1128A0001099108
 2. ZASTAVA 101 skala 55HLI, BG 018-IO, година производње 2003, прешло 179107 км,  број шасије VX1128A0001099584
 3. ZASTAVA FLORIDA 1,3 INI  BUSUNES,  BG 433-KX, година производње 2002, прешло 198200 км,  број шасије VX1103A0000023233
 4. ZASTAVA YUGO HLI 45 , BG 493-ČR, година производње 1990, прешло 107346  км,   број шасије VX1145A0000939017
 5. ZASTAVA FLORDA IN 1,3 CW,  BG  054-XO, година производње 2008, прешло 230000 км,  број шасије VX1103A0000030031
 6. ZASTAVA FLORDA IN 1,3 CW,  BG  006-XH, година производње 2008, прешло 212360 км,  број шасије VX1103A0000030147
 7. ZASTAVA FLORDA IN 1,3 CW,  BG  002-XH, година производње 2008, прешло 162000 км,   број шасије VX1103A0000030101
 8. ZASTAVA 101 skala 55HLI, BG 249-YČ, година производње 2006, прешло 168884 км,   број шасије VX1128A0001108910
 9. ZASTAVA 101 skala 55HLI, BG  935 -ĐĐ, година производње 2003,  прешло 137961 км,  број шасије VX1128A0001096446

10.  JUGO FLORIDA  1,3 CW, BG 072-FO, година производње 2003, прешло 252000 км,   број шасије VX1103A0000030261


Почетна цена за свих 10 возила је 50.000,00 динара са ПДВ-ом.

Контакт особа: Дејан Шеварлић, телефон 060/8871-535.

Возила се могу разгледати сваког радног дана до истека рока важења Огласа на адреси: Земун, ул. Рада Кончара бр. 46 у временском интервалу од 8 – 13 часова.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да до 21.09.2017.године  до 12,30 часова доставе затворене писмене понуде за куповину предметних возила.

Понуде се достављају у затвореној коверти на адресу: ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“, Земун, ул. Рада Кончара бр. 46 са  назнаком ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ РАСХОДОВАНИХ ВОЗИЛА – АРХИВИ (Трећи спрат, канцеларија 7) НЕ ОТВАРАТИ. или поштом  до 12,30 часова.  На полеђини коверте навести: Адресу понуђача, телефон и лице за контакт.


Отварање понуда је у 13,00 часова 21.09.2017.године, трећи спрат – мала сала.

Поступак разматрања приспелих понуда спровешће се уколико на оглас пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

Возила се продају у виђеном стању и не примају се накнадне рекламације.

Уговор се закључује са понуђачем који понуди највишу цену.


Најповољнији понуђач  је дужан да приступи закључењу купопродајног Уговора са продавцем на први позив који му може бити достављен: телефоном, факсом или електронском поштом. Уколико се понуђач не одазове позиву продавца о томе ће бити сачињена службена белешка од стране комисије и возила ће бити понуђена другом по реду најповољнијем понуђачу.


Уговор ће се закључити када купац уплати продавцу на рачун уговорену цену возила и достави му доказ о уплати. Предаја возила купцу врши се по потписивању Уговора од стране уговарача и исплати продајне цене.

Сви трошкови и таксе у вези са купопродајним Уговором падају на терет купца.

 
Светски дан срца PDF Print

                                                                                                          

Светски дан срца на иницијативу Светске федерације за срце, ове године се обележава под слоганом "Оjaчајте своје срце".
Поруке овогодишње кампање су упућене заједницама, организацијама и државама, али пре свега, сваком појединцу, са циљем да пробуди свест о значају личне одговорности у очувању здравог срца као главног животног покретача и као кључног фактора у очувању здравља у целини.


 
Скрининг рака дебелог црева PDF Print

Бројне студије су показале да је спровођење организованог скрининг програм

на целој територији једне државе једна од најбољих метода превенције и раног

откривања неких врста рака.

- Како малигни тумори дебелог црева представљају другу најчешћу локализацију

малигнигх тумора, (одмах иза карцинома плућа код мушкараца и карцинома дојке

код жена) рана дијагностика и лечење смањују смртност од те врсте рака.

Због ових података пoчело  је спровођење  скринига на рак дебелог црева

у Дому здравља Земун.

 

Скрининг на рак дебелог црева  је безболна, бесплатна анализа столице

на скривено крварење (ФОБТ – ФИТ тест) -  довољно је да дате столицу

на основу упутства које добијете од изабраног лекара или медицинске сестре

у тиму.

Скринингом на рак дебелог црева биће  обухваћена популација жена и

мушкараца старосне доби од 50. до 70. године живота без симптома

везаних за пробавни тракт. Њих ће у пројекат укључити изабрани лекар,

а биће позвани на скрининг на основу  годишта рођења.

У случају позитивног налаза ФИТ теста , пацијентима ће бити омогућена

колоноскопија коју заказује изабрани лекар односно медицинска сестра

задужена за контакт са КБЦ „Бежанијска коса“.

Циљ скрининга  је допринос побољшању здравља становника Србије.

 

 
СВЕТСКИ ДАН МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА PDF Print


СВЕТСКИ  ДАН  МЕНТАЛНОГ  ЗДРАВЉА

10.ОКТОБАР 2015.

ДОСТОЈАНСТВЕН  ЖИВОТ

СА МЕНТАЛНИМ  ПОРЕМЕЋАЈЕМ

ШТА  ВИ МОЖЕТЕ  ДА  УРАДИТЕ  ДА  УНАПРЕДИТЕ

СВОЈЕ  ЗДРАВЉЕ?


 • Правилно  се  храните
 • Будите  физички  активни
 • Поделите са блиском особом оно што вас мучи
 • Ефикасно организујте време
 • Имајте свој хоби и интересовања
 • Правите паузе током радног дана
 • Прихватите стрес као део савременог свакодневног живота

 • Немојте користити лекове,алкохол и цигарете да бисте решили или умањили проблеме

 • Научите да изворе свог задовољства налазите у свакодневним животним искуствима

ЈЕДНА ОД ЧЕТИРИ ОСОБЕ ЋЕ ТОКОМ ЖИВОТА ИМАТИ НЕКУ ВРСТУ МЕНТАЛНОГ ПРОБЛЕМА

Светски дан менталног здравља, 10. октобар

Достојанствен живот са менталним поремећајем”


Сваке године се Светски дан менталног здравља обележава 10. октобра на иницијативу Светске федерације за ментално здравље и уз подршку Светске здравствене организације, а у партнерству са министарствима здравља и организацијама цивилног друштва широм света.

Широм света, хиљадама људи са неким поремећајем менталног здравља су нарушена људска права. Они не само да су дискриминисани, искључени и маргинализовани, већ су и предмет емоционалног и физичког злостављања како у установама које се баве заштитом менталног здравља тако и у локалној заједници.

Слоган овогодишње кампање „Достојанствен живот са менталним поремећајем” има за циљ  подизање свести шире друштвене јавности како би се омогућио достојанствен живот особама са менталним поремећајем, живот у друштву где се поштују људска права, са обученим професионалним кадром, где се уважава право на информативни пристанак на лечење, где су корисници укључени у планирање, организацију и праћење служби менталног здравља, где постоји јавно заговарање кроз оснивање удружења корисника и где се ове вредности промовишу кроз организовање кампања јавног информисања.

Ментално здравље се може конципирати као стање добробити, где свака индивидуа постаје свесна његових или њених способности, може да се носи са нормалним стресом у животу, у стању је да ради продуктивно, те је способна да оствари лични допринос за своју заједницу.

Процењује се да данас око 450 милиона људи пати од менталних поремећаја и поремећаја понашања или од психосоцијалних проблема, као што су они везани за злоупотребу алкохола или дрога. Многи од њих пате тихо и сами, искључени из својих породица и социјалног окружења.

Депресивни поремећаји сматрају се једним од највећих јавноздравствених проблема. Разлози леже у чињеници да је депресија најчешћи ментални поремећај у општој популацији: у највећем броју случајева (67%) депресије су рекурентне или су хроничног тока, значајно нарушавају квалитет живота и релативно често (код 10% до 15% депресивних особа) завршавају се самоубиством а неретко се јављају удружено с другим менталним поремећајима и телесним болестима. Према подацима Светске здравствене организације депресија је четврти најчешћи узрок „година живота измењених због инвалидности”, а процењује се да ће до 2020. године бити на другом месту.

Процењује се да је 70 милиона људи у свету зависно од алкохола, да око 50 милиона има епилепсију, а 24 милиона шизофренију (у свим срединама света, развијеним и неразвијеним, што чини око 1% становништва). Милион људи изврши самоубиство сваке године, а 10–20 милиона покушава да се убије. Не сме се занемарити ни велики број особа које имају неки облик душевне заосталости.

Око 20% популације деце и адолесцената на свету има неки поремећај везан за ментално здравље. Око половина менталних поремећаја почиње пре 14. године. Неуропсихијатријски поремећаји су међу водећим узроцима  инвалидности код младих људи на свету. Ипак, земље са највећим процентима становништва млађег од 19 година располажу са најмање ресурса за ментално здравље. Већина неразвијених и средњеразвијених земаља има само једног дечијег психијатра на 1 до 4 милиона становника.

Сматра се да ће свака четврта особа у неком периоду свог живота бити погођена неким менталним поремећајем. Због свега тога, превенција менталних поремећаја и унапређење менталног здравља од кључног су значаја за сваку заједницу.

Ментални поремећаји утичу на функционисање јединке и узрокују не само емоционалну патњу него и смањење квалитета живота, отуђеност, стигму и дискриминацију. Њихов утицај протеже се на читаву заједницу и представља огроман економски и социјални терет. Ментални поремећаји су често повезани са дуготрајним лечењем, одсуствовањем са посла, незапосленошћу и смањењем продуктивности, што све утиче на емоционално и економско стање чланова породице који негују оболеле, као и на повећање трошкова заједнице.

Да би се смањио терет менталних поремећаја неопходно је да се већа пажња посвети превенцији и унапређењу менталног здравља у оквиру националне политике, законодавства, доношења одлука и додељивања средстава.

Ментално здравље је национални капитал и пресудно је за свеобухватно благостање особа, друштава и држава и представља национални капитал. Зато заштита менталног здравља мора представљати неопходан и значајан аспект свеукупног система здравствене заштите, односно јавног здравља.

Koрисни линкови:

http://www.who.int/mental_health/en/
http://www.wfmh.com/

 
26. јун - Међународни дан против злоупотребе и незаконите трговине дрогама PDF Print

„ Нека здравље буде оно што те покреће ! ”

    Злоупотреба и последице злоупотребе психоактивних супстанци погађају све друштвене слојеве у свим земљама света. Злоупотреба дрога има негативне последице по здравље и животе људи, подстиче криминал и прети одрживом развоју.


    Резолуцијом 42/112, 1987. године Генерална скупштина UN-а прогласила је 26. јун Међународним даном против злоупотребе и незаконите трговине дрогама као израз одлучности да ојача деловање и сарадњу у борби против злоупотребе и трговине дрогама. Овај дан обележава се широм света у циљу мобилисања појединаца и заједнице за активан однос у сузбијању проблема злоупотребе дрога.


Поводом обележавања Међународног дана против злоупотребе и кријумчарења дрога широм света се:


 • организују јавне манифестације или други догађаји унутар институција
 • спроводе активности које имају за циљ информисање становништва о проблему злоупотребе дрога, при чему је ове године специјалан фокус на новим психоактивним супстанцама
 • донирању средства локалним NVO ради пружања подршке превентивним активностима или пружању финансијске подршке кампањи или догађајима повезаним са кампањом.


    Циљ спровођења кампање и у Републици Србији је мобилисање подршке читаве јавности и потстицање становништва да дâ свој допринос у промоцији здравих стилова живота, сузбијању проблема злоупотреба дрога и заштити младих широм света од опасних супстанци.

    Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и мрежа института/завода за јавно здравље обележавају овај дан организовањем различитих активности као што су стручне конференције, јавне манифестације, предавања и трибине за родитеље и децу, припрема и/или дистрибуција информативног материјала за становништво, а све активности подразумевају и интензивну сарадњу са медијима. Укључивање што већег броја партнера у обележавање овог значајног датума из календара здравље допринеће даљем јачању међусекторске сарадње у области смањења понуде и потражње дрога.

    Дуги низ година кампања је била усмерена на подизање свести становништва о опасностима дрога као што су канабис, хероин, кокаин и амфетамин. Међутим, свет се данас суочава са проблемом нових дрога тј. појавом нових психоактивних супстанци(NPS). Ове супстанце нису под међународном контролом и многе од њих се продају и путем интернета. Посебно забрињава чињеница да нису ништа мање опасне од дрога које су под међународном контролом. Из ових разлога овогодишња кампања Канцеларије Уједињених нација за дроге и криминал (UNODC) има за циљ да информише јавност, а посебно младе људе, о штетним последицама нових психоактивних супстанци. Слоган под којим се обележава Кампања је „ Нека здравље буде оно што те покреће ! ”


Шта се подразумева под новим психоактивним супстанцама и колико је раширен овај проблем?

    Нове психоактивне супстанце подразумевају психоактивне супстанце које нису под законском контролом. НПС које се продају на илегалном тржишту познате су као дизајнерске дроге (designer drugs), а друге психоактивне супстанце као што су “legal highs” се продају отвореније, веома често путем интернета. Сам назив “legal highs” може навести кориснике да помисле да се ради безопасној забави.

Термин “нове” не мора да имплицира нова открића ( неколико НПС су по први пут синтетисане пре 40 година), већ може да значи да је супстанца нова на тржисту дрога или да је нова злоупотреба саме супстанце.

Конзумирање NPS може изазвати озбиљне проблеме са здрављем. Корисници често морају да се хоспитализују и то због последица озбиљног тровања. Евидентирани су озбиљни проблеми услед коришћења супстанци као што су 4-methylmethcathinone (mefedron), methylenedioxypyrovalerone (MDPV), 4-methylamphetamine (4-МА).

На тржишту Европе број новооткривених NPS дрога се брзо увећава. Велики број NPS-а које се појављују и недостатак схватања о штетним последицама и могућностима за стварање зависности од ових супстанци представљају огроман изазов за јавно здравље. Регистровани су и смртни случајеви који се повезују са коришћењем ових супстанци. Овоме доприноси и чињеница да врло често и сами корисници нису свесни коју супстанцу узимају, а то доводи до непредвиђених последица.

Према извештају UNODC-а “Изазов нових психоактивних супстанци”, NPS су постале нови глобални феномен и сви делови света су погођени овим феноменом. Од 80 земаља које су учествовале у истраживању, 70 је известило о појави NPS-а.

Према UNODC истраживању констатовано је више од 250 супстанци ових супстанци, а ова бројка је већа од 234 супстанце регулисане међународним конвенцијама у области дрога. У фебруару 2013. године поднет је извештај о појављивању пет нових супстанци. Технички гледано број потенцијалних психоактивних супстанци је неограничен. Све док не буде постојао глобални механизам надзора над таквим супстанцама, подаци о њима ће бити неусклађени.

Овај тренд узрокован је делимично и глобализацијом и напретком у информационим технологијама. Ове супстанце често су пореклом ван Европе. Иако је мало података о томе у којој мери се ове супстанце користе, може се рећи да постоје велике разике у проценту младих који су навели да су користили нове дроге медју земљама EU. Истраживања која су рађена су показала да је чак и медју искусним корисницима NPS било недовољно знања о овим супстанцама тј. препознали су само неколико назива која су била наведена у упитницима који су корисћени у истраживању.

Координација међу свим земљама и регионима у циљу адекватног одговора на проблем је неопходна и улажу се велики напори на њеном јачању. Нове психоактивне супстанце представљају такође изазов и за превенцију и лечење, а објективне и поуздане информацију су више него значајне.

Посебно је овде важно створити код младих људи свест о ризицима конзумирања NPS-а. Превентивне мере такође треба да се усмере и ка искусним конзументима дрога.

 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 2 of 3