Службе

Изабрани лекар PDF Print

Право и обавеза сваког грађанина је да има изабраног лекара.


Ваш изабрани лекар:


  • Спроводи мере очувања и унапређења Вашег здравља;
  • Врши прегледе и планира дијагностику;
  • Лечи и прати ток лечења;  усклађује мишљење и предлоге специјалиста за наставак лечења;
  • Упућује на више ниво , уколико је потребно;
  • Води медицинску документацију о Вашем здравственом стању;
  • Утврђује привремену радну неспособност;
  • Даје мишљење за остваривање права из здравственог осигурања.
 

Covid 19

Banner

Vakcinacija

Banner