Поливалентна патронажа PDF Print

Пункт у Земуну

Адреса: ул. Раде Кончара бр.46, Земун

Телефон: 011 /2199-510,  011/2195 -422 локал-254

Радно време: радним данима од  07-14часова,  после  9часова  рад на терену

Главна сестра: Весна Мишић, виша медицинска сестра

Тел: 069 /88 71-750

Поливалентна патронажна служба обавља самостално своју делатност.

У служби раде више медицинске сестре.

 

Планиране  активности се спроводе  у  централној згради ул. Раде Кончара бр.46,Земун

и на следећим пунктовима:

 

- Сурчин-  тел: 069/8871753

- Јаково- тел: 069/8871740

- Бољевци-Прогар- тел: 069/8871782

- Бечмен-Петровчић- тел: 069/8871738

- Добановци-Грмовац-тел: 069/8871741

- Батајница- тел: 0698871743

- Угриновци- тел: 069/8871784

- Земун поље амбуланта Камендин- тел: 069/8871752

 

Делокруг рада:

 

- Кућне посете бабињарама и новорођенчадима које су приоритет у овој служби

- Кућне посете свим категоријама становништва

- Кућне посете по сигнал налогу лекара

- Здравствено васпитни рад у предшколским и школским установама

- Сарадња са свим службама у Дому здравља

- Сарадња са службама и институцијама ван Дома здравља

 

Реализација програма:

- Активности по Календару јавног здравља

- Промоција здравих стилова живота у локалној заједници

- Превенција високок крвног притиска

-Оспособљавање становништва за вештине потрбне за негу и васпитање деце

Учешће у пројектима:

- Пројекат „Хало беба“

- Пројекат „Подршка раном развоју и социјалној инклузији деце“

 

НАЈБОЉА ТЕРАПИЈА ЈЕ ПРЕВЕНЦИЈА!!