Правни и економско - финансијски послови PDF Print

Правни послови

Помоћник директора за немедицинске послове: Снежана Јаканоски

Телефон: 011/ 3076-234

 

Економско - финансијски послови

Руководилац: Иван Павличевић

Телефон: 011/ 2198-829

Служба јавних набавки

Руководилац : Ангелина Орбовић

Телефон: 011/ 2195-230

Радно време: од 07 –15 часова радним данима