Здравствена заштита одраслог становништва

Саветовалишту за дијабет

У Саветовалишту за дијабет врши се:
Преглед оболелих од шећерне болести, скрининг хроничних компликација болести, без обзира на тип терапију коју узимају
Саветовање у вези исхране, физичке активности, подешавање и корекција терапије
Саветовање у вези хроничних компликација дијабетеса и начина за спречавање њиховог настанка
Обука за самоконтролу гликемије
Обука за самостално давање инсулина и самостално подешавање дозе инсулина
Скрининг за благовремено откривање ДМ типа 2
Едукација и праћење особа које су у високом ризику да оболе од ДМ типа 2 ( превенција дијабетеса тип 2)
Саветовање у вези проблема које оболели од дијабетеса имају у свакодневном функционисању и савети за кавлитетнији живот са дијабетесом

Рад у Саветовалишту спроводи се тимски, у виду првих и контролних прегледа, кратких консултација, индивидуалног здравствено-васпитног рада и предавања у мањим групама на различите теме везане за шећерну болест, факторе ризика за настанак шећерне али и кардиоваскуларних болести.


Радно време
Понедељак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 16.00 - 16.30)
Уторак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 16.00 - 16.30)
Среда 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 16.00 - 16.30)
Четвртак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 16.00 - 16.30)
Петак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 16.00 - 16.30)
Субота не ради
Недеља не ради


Саветовалиште за шећерну болест

  • Адреса: Авијатичарски трг 7, Земун
  • Телефон: 060/8871-554
  • Радно време: 07.00 - 20.00 часова
Стручни кадар
  • Др Марија Главинић Мијић, спец. опште медицине
  • Др Јасна Божанић, спец. опште медицине
  • Милка Марић, виша медицинска сестра
  • Сања Зоркић, медицинска сестра

Назад на службе