Служба за специјалистичку и консултативну делатност

Социјална медицина и информатика

 • Начелник службе за специјалистичку и косултативну делатност:
  Др Сања Караклајић, cпецијалистa оториноларингологије
 • Главна сестра службе за специјалистичку и косултативну делатност:
  Ивана Мавразас, медицинска сестра
 • Е-mail: socijalna.medicina@dzzemun.org.rs


Запослени:
 • Др сц. мед. др Гордана Марковић, специјалиста социјалне медицине
 • Татјана Бубало, медицинска сестра
 • Данијела Живковић, медицинска сестраОгранак Земун

 • Адреса: Рада Кончара 46, Земун

У оквиру рада Службе за социјалну медицину обављају се следећи послови:

Израда Плана рада Дома здравља Земун
Анализа извршења Плана рада Дома здравља Земун (тромесечно, шестомесечно, деветомесечно и годишње)
Учествовање у акредитацији здравствене установе
Извештај о обољењима, стањима, повредама и посетама (тромесечно, шестомесечно, деветомесечно и годишње)
Групна пријава ХНО
Сумарни извештај о праћењу показатеља квалитета
Извештавање о испитивању задовољства корисника здравствених услуга и запослених
Координација здравствено-васпитним радом
Активности усмерене на промоцију здравља у локалној заједници
Организација активности према календару јавног здравља
Сарадња са надлежним институцијама (Секретаријат за здравство, Министарство здравља, Градски завод за јавно здравље...)
Сарадња са Српским лекарским друштвом, научним и стручним организацијама
Учествовање у изради Стратешког плана
Учествовање у изради Оперативног плана