Специјалистичка и консултативна делатност
Интерна медицина PDF Print

Начелник: прим.др АнаMариа Симић,спец.интерне медицине

Одговорна сестра: Светлана Костовић, виша медицинска сестра

Телефон: 011/2195-422 локал 205

Пункт у Земуну

 • Ул.Раде Кончара бр.46, радно време од 07-20 часова
 • Ул.Авијатичарски трг бр.7, радно време од 07-20 часова

Пункт у Батајници

 • Ул. Митраљетина бр.1,Батајница, радно време 07-13:30 часова

Пункт у Сурчину

 • Ул. Браће Пухаловић бр.12, Сурчин, радно време 07-13:30 часова

Служба располаже савременом медицинском опремом. Кардиолошки  прегледи се заказују са упутом, лично или телефонским путем, кад су у питању контролни прегледи.

У Служби се раде прегледи свих кардио-васкуларних обољења, прегледи у оквиру систематских прегледа, као и преоперативне припреме.

 
Офтамологија са страбологијом PDF Print

Начелник: др Мирјана Дрекаловић Башић, спец. офталмолог-страболог

Главна сестра:Душица Антић Јовановић

Телефон: 011/2195-422 локал 241

Радно време: од 07-20 часова

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Служба ради у 2 пункта:

1) Пункт за децу и омладину – ул.Раде Кончара бр. 46,Земун

3 лекара специјалиста офтамолога од којих 2 страболога

2 дефектолога

1виша медицинска сестра

3 медицинске сестре

2) Пункт за одрасле –ул. Авијатичарски трг бр. 7, Земун

4 лекара специјалиста офтамолога

4 медицинскe сестрe


У амбуланти за децу раде се сви превентивни прегледи у другој, четвртој години живота, прегледи деце под ризиком, прегледи пред  упис у први разред, прегледи седмих разреда ради професионалне оријентације. Овде се ради и сва куратива која произилази из тих прегледа и сви други прегледи по упуту педијатра. У овој служби постоји кабинет за ортооптику и плеоптику за вежбе код деце која имају слабовидост и разрокост.

У амбуланти за одрасле раде се сви офтамолошки прегледи по упуту лекара опште медицине.

Поседујемо савремену опрему прилагођену дијагностици прегледа у Дому здравља.

 
Оториноларингологија PDF Print

Пункт у Земуну


Адреса: Раде Кончар бр.46, Земун

Телефон: 011/2195-422

Радно време: понедељак, среда и петак од 07:00-14:30 часова

уторак и четвртак  од 13:00-20:00 часова

Др Данијела Младеновић, специјалиста оториноларингологије

Медицинска сестра Тања Гулоб

 
Физикална медицина и рехабилитација PDF Print

Пункт у Земуну

Адреса:ул. Раде Кончара 46,Земун

Телефон: 011/2195-422, локали: шалтер 276, терапија 239

Е-маil: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Радно време: од 07 – 20 часова радним данима

од 08-14 часова суботом

Начелник: прим.др Љиљана Пандрц

Главни терапеут: Весна Мунћан,високо струковни физиотерапеут

Планиране активности у Служби физикалне медицине и рехабилитације реализује 24 виших физиотерапеута, 2 средња терапеута и 2 масера.

Служба функционише на 700 м2  у ком простору се налазе 3 лекарске ординације, електротерапија (дд струје, галванска струја, електрофореза, електростимулација, интерферентне струје, тенс), магнето терапија, ултразвучна терапија, светлосна терапија (ласер, инфраруж, биоптрон лампе), термотерапија (лед, парафин), кинези терапија, ручна масажа.

Служба поседује савремену опрему, периферни ултразвучни и централни DEXA апарат. Корисницима је омогућено дијагностиковање  и лечење остеопорозе.

Заказивање првих и контролних лекарских прегледа се врши са упутом, на шалтеру или путем телефона

Лекари специјалисти:

Прим др Љиљана Пандрц

Прим др Славена Малешев

Прим др Биљана Филиповић

Др Тамара Степић

Др Свјетлана Веселиновић

- физиотерапеути у тиму

 
Социјална медицина и информатика PDF Print

Пункт у Земуну

Адреса:ул. Раде Кончара бр.46,Земун

Телефон: 011/3160-039; 011/2195-422, локал 290

Радно време: од 07 –15 часова радним данима

Е-маil: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Др Гордана Марковић

Др Биљана Живановић

Милева Ковачевић

Слађана Васиљевић

Служба ради на припреми плана рада Дома здравља,,Земун’’, анализи месечног извршења рада свих служби, тромесечној, шестомесечној као и годишњој.

Континуирано се прати квалитет рада свих служби, са посебним акцентом на праћењу превентивних активности.

Врши се припрема и анализа извештаја за све више институције у здравству.

Квартално се ради анализа врста обољевања у свим службама на основу међународне класификације болести, као и обрада новооткривених случајева како незаразних,  тако и заразних обољења.

Kоординирају се здравствено-васпитне активности и прати Календар јавног здравља.

 
Психијатрија PDF Print

Начелник службе: др Лела Трнинић - психијатар

Главна сестра:Марија Марић,виша медицинска сестра

Е-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

У  Служби  ради  3  психијатра, 4 психолога, 2 социјалне раднице, 1 дефектолог и 7 медицинских cестара. Служба за заштиту менталног здравља као основни носилац ванболничке заштите менталног здравља спроводи континуирану превенцију, терапију и рехабилитацију психичких поремећаја.

У Пункту за одрасле постоји:

 • дијагностика
 • терапија
 • рехабилитација
 • превенција и лечење алкохолизма (социотерапијски рад кроз К.Л.А.)
 • припрема за И.К.

У Пункту за децу и омладину спроводе се:

 • дијагноза, терапија специфичних  развојних поремећаја
 • дијагноза и терапија поремећаја понашања и емоција са почетком обично у детињству и адолесценцији
 • дијагноза и превенција неуротичних и психотичних поремећаја деце и младих
 • процена радне способности
 • обрада пацијента за интерресорну комисију
 • саветодавни и едукативни рад са породицама, васпитачима и наставницима
 • сарађује са службама дома здравља и другим службама примарне, секундарне и трерцијалне здравствене заштите
 • учествује у тиму за здравсвену заштиту деце од злостављања и занемаривања
 • у служби се одвија рад комисије за оцену психофизичке ометености детета

Пункт за одрасле

Адреса: ул.Лазара Саватића бр.3а,Земун

Телефон: 011/2614-542

Радно време: од 07-20 часова радним данима

Пункт за децу и омладину

Адреса: ул.Топличка бр. 8,Земун

Тел: 011/2616-288

Радно време:од  07-20 часова радним данима

ДОЂИТЕ КОД НАС! МИ ЋЕМО ВАС СЛУШАТИ!