Психијатрија Print

Начелник службе: 

Одговорна сестра: Данијела Кротић, виша медицинска сестра

Е-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

У  Служби  ради  3  психијатра, 2 психолога и 6 медицинских cестара. Служба за заштиту менталног здравља као основни носилац ванболничке заштите менталног здравља спроводи континуирану превенцију, терапију и рехабилитацију психичких поремећаја.

Услуге које се пружају у оквиру службе:

  • дијагностика
  • терапија
  • рехабилитација
  • превенција и лечење алкохолизма (социотерапијски рад кроз К.Л.А.)
  • припрема за И.К.
  • процена радне способности
  • сарађује са службама дома здравља и другим службама примарне, секундарне и терцијалне здравствене заштите


Лекари специјалисти психијатрије:

Др Александра Франић

Др Небојша Младеновић

Др Јелена Товаровић


Дипломирани психолози:

Драгана Мићић Тодовић

Милан Јанковић


Адреса: ул. Авијатичарски Трг 7, Земун

Телефон: 060/887-1687

Радно време: од 07-20 часова радним данима
ДОЂИТЕ КОД НАС! МИ ЋЕМО ВАС СЛУШАТИ!