Интерна медицина Print

Одговорна сестра: Драгина Марковић, виша медицинска сестра

Телефон: 011/2195-422 локал 205

Специјалисти интерне медицине :

1. Др Анамариа Симић Миловановић

2. Др Јасмина Цанић

3. Др Славица Радојевић

4. Др Снежана Миловановић


Пункт у Земуну

  • Ул.Раде Кончара бр.46, радно време од 07-20 часова
  • Телефон: 011/2195-422 локал 205

Пункт у Земуну Доњи град

  • Ул.Авијатичарски трг бр.7, радно време од 07-20 часова
  • Телефон: 060/8871- 668

Пункт у Батајници

  • Ул. Митраљетина бр.1,Батајница, радно време 07-13:30 часова
  • Телефон: 060/8871-513

Пункт у Сурчину

  • Ул. Браће Пухаловић бр.12, Сурчин, радно време 07-13:30 часова
  • Телефон: 7841-004

Интернистички прегледи обухватају услуге из области дијагностике и лечења различитих болести и поремећаја у интерној медицини.

Редовна процедура заказивања интернистичких прегледа подразумева упут за специјалистички преглед са термином који је издао изабрани лекар.