Офтамологија са страбологијом PDF Print

Одговорни лекар: др Ђорђе Елез, спец. офталмолог-страболог

Главна сестра:Душица Антић Јовановић

Телефон: 011/2195-422 локал 241

Радно време: од 07-20 часова

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Служба ради у 2 пункта:

1) Пункт за децу и омладину – ул.Раде Кончара бр. 46,Земун

2 лекара специјалиста офтамолога од којих 1 страболог

2 дефектолога

1виша медицинска сестра

3 медицинске сестре


2) Пункт за одрасле –ул. Авијатичарски трг бр. 7, Земун

Телефон: 011/3167168

4 лекара специјалиста офтамолога

4 медицинскe сестрe


У амбуланти за децу раде се сви превентивни прегледи у другој, четвртој години живота, прегледи деце под ризиком, прегледи пред  упис у први разред, прегледи седмих разреда ради професионалне оријентације. Ради се сва куратива која произилази из тих прегледа и сви други прегледи по упуту педијатра. У служби постоји кабинет за ортооптику и плеоптику за вежбе код деце која имају слабовидост и разрокост.

У амбуланти за одрасле раде се сви офтамолошки прегледи по упуту лекара опште медицине.

Поседујемо савремену опрему прилагођену дијагностици прегледа у Дому здравља.