Психијатрија PDF Print

Начелник службе: Др сци.мед др Гордана Марковић Петровић

Главна сестра: Данијела Кротић, виша медицинска сестра

Е-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

У  Служби  ради  3  психијатра, 2 психолога, 2 социјалне раднице и 6 медицинских cестара. Служба за заштиту менталног здравља као основни носилац ванболничке заштите менталног здравља спроводи континуирану превенцију, терапију и рехабилитацију психичких поремећаја.

У Пункту за одрасле постоји:

 • дијагностика
 • терапија
 • рехабилитација
 • превенција и лечење алкохолизма (социотерапијски рад кроз К.Л.А.)
 • припрема за И.К.
 • процена радне способности
 • сарађује са службама дома здравља и другим службама примарне, секундарне и терцијалне здравствене заштите

У Пункту за децу и омладину спроводе се:

 • дијагноза, терапија специфичних  развојних поремећаја
 • дијагноза и терапија поремећаја понашања и емоција са почетком обично у детињству и адолесценцији
 • дијагноза и превенција неуротичних и психотичних поремећаја деце и младих
 • процена радне способности
 • обрада пацијента за интерресорну комисију
 • саветодавни и едукативни рад са породицама, васпитачима и наставницима
 • сарађује са службама дома здравља и другим службама примарне, секундарне и терцијалне здравствене заштите
 • учествује у тиму за здравствену заштиту деце од злостављања и занемаривања
 • у служби се одвија рад комисије за оцену психофизичке ометености детета

Пункт за одрасле

Адреса: ул.Лазара Саватића бр.3а,Земун

Телефон: 011/2614-542

Радно време: од 07-20 часова радним данима

Пункт за децу и омладину

Адреса: ул.Топличка бр. 8,Земун

Тел: 011/2616-288

Радно време:од  07-20 часова радним данима


ДОЂИТЕ КОД НАС! МИ ЋЕМО ВАС СЛУШАТИ!