Социјална медицина и информатика PDF Print

Пункт у Земуну

Адреса:ул. Раде Кончара бр.46,Земун

Телефон: 011/3160-039; 011/2195-422, локал 290

Радно време: од 07 –15 часова радним данима

Е-маil: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Др Гордана Марковић

Др Биљана Живановић

Милева Ковачевић

Слађана Васиљевић

Служба ради на припреми плана рада Дома здравља,,Земун’’, анализи месечног извршења рада свих служби, тромесечној, шестомесечној као и годишњој.

Континуирано се прати квалитет рада свих служби, са посебним акцентом на праћењу превентивних активности.

Врши се припрема и анализа извештаја за све више институције у здравству.

Квартално се ради анализа врста обољевања у свим службама на основу међународне класификације болести, као и обрада новооткривених случајева како незаразних,  тако и заразних обољења.

Kоординирају се здравствено-васпитне активности и прати Календар јавног здравља.