Социјална медицина и информатика Print


Адреса: Раде Кончара 46, Земун

e-mail: socijalna.medicina@dzzemun.org.rs

Запослени:

Др сци.мед др Гордана Марковић

Др Биљана Живановић

Слађана Васиљевић

Татјана Бубало

Данијела Живковић


У оквиру рада Службе за социјалну медицину и информатику обављају се следећи послови:

-          Израда Стратешког плана Дома здравља Земун

-          Израда Оперативног плана Дома здравља Земун

-          Израда интегрисаног плана сталног унапређења квалитета рада

-          Израда сумарног и интегрисаног извештаја о раду Комисије за унапређење квалитета рада

-          Праћење и анализа нежељених догађаја

-          Израда Плана рада Дома здравља Земун

-          Анализа извршења Плана рада Дома здравља Земун

-          Акредитација здравствене установе

-          Праћење и анализа превентивних здравствених услуга

-          Израда тромесечних извештаја свих служби

-          Вођење евиденционе књиге за 11 хроничних незаразних болести

-          Координација здравствено-васпитним радом

-          Активности усмерене на промоцију здравља у локалној заједници

-          Организација активности према календару јавног здравља

-          Сарадња са надлежним институцијама (Секретаријат за здравство, Министарство здравља, Градски завод за јавно здравље...)

-          Сарадња са Српским лекарским друштвом, научним и стручним организацијама