Технички и друге слични послови PDF Print

Шеф техничке службе: Душан Унгуровић

Телефон: 011/2195-422 локал 225

Лице за управљање медицинским отпадом

Божица Васиљевић,виши санитарни техничар

Телефон:011/2195-422 локал 290