Заштита права пацијената PDF Print

Канцеларија за заштиту права пацијената

Улица Тиршова 1

Приземље, канцеларија бр.9

Радним даном од 9 до 15 часова

011/360-56-34;

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Републички фонд за здравствено осигурање

Република Србија Министарство здравља


Заштитник осигураника

из Републичког фонда за здравствено осигурање

ради у ул. Рада Кончара 46, међуспрат, соба 10

радно време од 7:30 до 15:30

тел: 064/8522-719