Здравствена заштита деце са развојним саветовалиштем PDF Print

Здравствена заштита предшколске децеУ  Служби за здравствену заштиту деце са развојним саветовалиштем, здравствену заштиту пружају:  лекари  специјалисти  педијатрије, медицинске сестаре-техничари,  дипломирани  логопед  и  нутриционисти.  У оквиру планираних активности, тимским радом спроводи се:


ПРЕВЕНТИВНИ  ПРЕГЛЕДИ


-Превентивни (систематски) преглед новорођенчади и одојчади

-Контролни  преглед деце

-Превентивни преглед пре упућивања у установу за колективни боравак деце

-Спровођење имунизације/вакцинације


КУРАТИВНИ  ПРЕГЛЕДИ

-Први и поновни преглед деце ради лечења

-Кратка посета изабраном лекару

ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ


ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Пункт у Земуну

Адреса: ул.Раде Кончара бр.46,Земун

Телефон: 011/2195-422 локал 221

Радно време: радним даном од 07-20 часова, викендом и празницима 08-18часова.

Начелник: др Бисерска Шутаковић, специјалиста педијатрије

Главна сестра службе: Наташа Ракочевић, медицинска сестра


Дипломирани  логопед, Станковић Ирена-011/2195-422 локал 266

Клинички психолог, Јелена Радовановић

Радно време:

понедељак и среда после подне 13:30-20:00 часова.

уторак и петак пре подне 7:00-13:30 часова

четвртак - комисија


Изабрани лекари:

Др Јелена Голубовић - специјалиста педијатрије

Др Весна Јеремић Раичевић - специјалиста педијатрије

Др Весна Драгашевић - специјалиста педијатрије

Др Оливера Ђурђев Смиљанић - специјалиста педијатрије

Др Биљана Аранђеловић - специјалиста педијатрије

Др Љиљана Бранковић - специјалиста педијатрије

Др Татјана Мајкић - специјалиста педијатрије


Пункт у Батајници
Адреса: Митраљетина бр.1, Батајница

Телефон: 011/7870-068

Радно време: радним даном од 07-20 часова, викендом и празницима од 08-18 часова.

Одговорна сестра: Милица Јелић,медицинска сестра


Изабрани лекари:

Др Милан Лековић – специјалиста педијатрије

Др Биљана Радичевић - специјалиста педијатрије

Др Маријана Марсенић - специјалиста педијатрије

Др Добривоје Костадиновић - специјалиста педијатрије

Др Ксенија Јевтић


Пункт у Угриновцима

Адреса: ул.XX нова  бб,Угриновци

Телефон: 011/84 09-596

Радно време: од 07-13:30 часова  радним данима

Изабрани лекар: Др Јована Протић


Пункт у Земун пољу

Адреса: ул.Елија Финција бр.2, Земун поље

Телефон:011/ 3751-424, 011/ 3751-425

Радно време:  07-20:00часова

Изабрани лекар: др Дејан Костадиновић- специјалиста педијатрије


Пункт у Сурчину

Адреса: ул. Браће Пухаловић бр.12,Сурчин

Телефон: 011/7841-005 локал 177

Радно време: од 07-20 часова  радним данима, викендом и празницима од 08-18 часова.

Изабрани лекари: др Зорица Комненовић, специјалиста педијатрије-одговорни лекар

Др Марија Калаба - специјалиста педијатрије

Др Иван Седларевић

Др Сузана Трајковић


Пункт у Јакову

Адреса: ул.Палих бораца бр. 1, Јаково

Телефон: 011/3140-554

Радно време:

Пoнeдeљaк, срeдa и пeтaк прe пoднe 07-13:30часова

Утoрaк и чeтвртaк –  пoслe пoднe 13:30-20часова

Изабрани лекар: Др Маријана Миленковић, доктор медицине


Пункт у Добановцима

Адреса: ул.Маршала Тита бр.23,Добановци

Телефон: 011/8465-419

Радно време:

Пoнeдeљaк, срeдa и пeтaк прe пoднe 07-13:30часова

Утoрaк и чeтвртaк –  пoслe пoднe 13:30-20часова

Изабрани лекар: др Драгана Николић


Пункт у Бољевцима

Адреса:ул. Браће Веселиновић бр. 4, Бољевци

Телефон: 011/8403-420

Радно време: 

Пoнeдeљaк, срeдa и пeтaк прe пoднe 07-13:30часова

Утoрaк и чeтвртaк –  пoслe пoднe 13:30-20часова

Изабрани лекар: Мр сц.мед. др Данијела Живаљевић, специјалиста педијатрије


Пункт у Бечмену

Адреса: ул. Једанаестог октобра бр. 4, Бечмен

Телефон: 011/8438-598

Радно време:

Пoнeдeљaк, срeдa и пeтaк прe пoднe 07-13:30часова

Утoрaк и чeтвртaк –  пoслe пoднe 13:30-20часова

Aмбулaнтa Бeчмeн je зaтвoрeнa дo пoврaткa пeдиjaтрa сa бoлoвaњa. Пo пoврaтку пeдиjaтрa сa бoлoвaњa, пaциjeнти ћe бити oбaвeштeни и бићe истaкнутo нaвeдeнo рaднo врeмe.

Изабрани лекар:


Развојно саветовалиште

Пункт у Земуну

Адреса:ул. Раде Кончара бр.46,Земун

Телефон: 011/2195-422 локал:226,  221

Радно време:

Пoнeдeљaк, четвртак и пeтaк прe пoднe 07-13:30часова

Утoрaк и срeдa –  пoслe пoднe 13:30-20часова

чeтвртaк – комисија

Здравствену заштиту пружа: прим. др Драгана Радивојевић, специјалиста педијатрије

Драгана Ступар,виша медицинска сестра

Лекар у Развојном саветовалишту ради на превенцији и третману развојних сметњи, превенцији тежих развојних аномалија и инвалидитета. Врши саветовање родитеља о развојно подстицајном понашању према деци. Обучава родитеље  у спровођењу општег и посебног неуростимулативног програма. Врши третман лакших развојних аномалија и процену психомоторног развоја. Ради у Комисији за посебну негу и категоризацију. Саветује о остваривању права из области социјалне заштите и правима деце са посебним потребама. Спроводи едукативни рад.


Save

Save