Службе

Саветовалиште за шећерну болест PDF Print

Саветовалиште за шећерну болест- пункт у Земуну

Адреса :           Ул. Рада Кончара 46, Земун

Телефон :         011/3168008

Радно време :  Сваки радни дан 07:00 - 13:30 часова


Кадровска структура Саветовалишта за шећерну болест ДЗ Земун

  • Др Марија  Главинић Мијић, спацијалиста опште медицине
  • Сенада  Андријевић, медицинска сестра

У  Саветовалишту за шећерну болест врши се:

  • Преглед оболелих од шећерне болести, скрининг  хроничних компликација болести, без обзира на тип терапију коју узимају
  • Саветовање у вези исхране, физичке активности, подешавање и корекција терапије
  • Саветовање у вези хроничних компликација дијабетеса и начина за спречавање њиховог настанка
  • Обука за самоконтролу гликемије
  • Обука за самостално давање инсулина и самостално подешавање дозе инсулина
  • Скрининг  за благовремено откривање ДМ типа 2
  • Едукација и праћење особа које су у високом ризику да оболе од ДМ типа 2 ( превенција дијабетеса тип  2)
  • Саветовање у вези проблема које оболели од дијабетеса имају у свакодневном функционисању и савети за кавлитетнији живот са дијабетесом

Рад у Саветовалишту спроводи се тимски, у виду првих и контролних прегледа, кратких консултација, индивидуалног здравствено-васпитног рада и предавања у мањим групама на различите теме везане за шећерну болест, факторе ризика за настанак шећерне али и кардиоваскуларних болести

 

Covid 19

Banner

Vakcinacija

Banner