Служба за здравствену заштиту радника PDF Printлекарска уверења за возаче       здравствена заштита радника

Пункт у Земуну

Адреса: ул.Авијатичарски трг бр. 7/III,Земун

Телефон: 011/ 3167-169

Факс: 011/ 3168-177

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Радно време:од 07-13:30 часова радним данима, свака трећа субота у месецу од  08-13 часова

Служба за здравствену заштиту радника пружа специфичну здравствену заштуту радно активном становништву.


У Служби се спроводе следеће активности:

 • Претходни прегледи за радна места са повећаним ризиком за рад (тежак физички рад,висина,бука,руковаоци грађ.машинама.радници обезбеђења са ношењем оружја...)
 • Периодични прегледи
 • Систематски прегледи
 • Контролни прегледи
 • Циљани прегледи
 • Циљани офталмолошки  преглед (за рад са екраном)
 • Прегледи возача аматера
 • Прегледи возача професионалаца
 • Прегледи за професионалну орјентацију
 • Издавање лекарских уверења (ради запослења свих занимања, за одлазак на рад у иностранство,за добијање радне визе,за смештај у дом за стара лица, за суд, за бављење рекреативно спортом...)
 • Оспособљавање радника за пружање прве помоћи на радном месту
 • Учешће лекара у Акту о процени ризика на радном месту (утврђивање здравствених услова)


Цене су одређене на основу јединственог ценовника превентивних услуга из области медицине рада града Београда од 01.02.2006. године


Обука за пружање прве помоћи

Ценовник услуга


ИЗМЕНА ЦЕНОВНИКА ЈЕ ОД 06.11.2015.

ЦЕНОВНИК СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД 09.11.2015.


Услуга
Цена(дин) ПДВ(дин) Укупно(дин)

Возачи аматери

категорије: А, Б, Ф

1513,00 302,60 1815,60

Возачи професионалци

категорије: Ц, Д, Е или

све (А, Б, Ц, Д, Е, Ф)

2482,00

496,40 2978,40

По оба основа

возачи + претходни

(лекарско уверење за рад)

4208,00 841,60 5049,43
Препис лекарског уверења
302,60 60,52 363,12
Препис лекарског уверења возачи професионалци
496,40 99,28 595,68
Препис лекарског уверења по оба основа
841,50 168,30 1009,80
Школовање


363,00


За добијање уверења о здравственој способности физичког лица за држање и ношење оружја, ОБАВЕЗНО  донети извештај изабраног лекара о здравственом стању физичког лица за држање и ношење оружја на обрасцу 1 који можете преузети ОВДЕ.


Уплата се врши на следеће жиро рачуне:

1. За лекарска уверења:

Дом здравља Земун - ДМР,

жиро рачун: 840-626667-84, позив на број 200300

сврха дознаке: лекарско уверење за возаче