Служба за здравствену заштиту радника Printлекарска уверења за возаче       здравствена заштита радника

Пункт у Земуну

Адреса: ул.Авијатичарски трг бр. 7/III,Земун

Телефон: 011/ 3167-169

Факс: 011/ 3168-177

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Радно време:од 07-13:30 часова радним данима, свака трећа субота у месецу од  08-13 часова

Служба за здравствену заштиту радника пружа специфичну здравствену заштиту радном активном становништву.


У Служби се спроводе следеће активности:

 • Претходни прегледи за радна места са повећаним ризиком за рад (тежак физички рад,висина,бука,руковаоци грађ.машинама.радници обезбеђења са ношењем оружја...)
 • Периодични прегледи
 • Систематски прегледи
 • Контролни прегледи
 • Циљани прегледи
 • Циљани офталмолошки  преглед (за рад са екраном)
 • Прегледи возача аматера
 • Прегледи возача професионалаца
 • Прегледи за професионалну орјентацију
 • Издавање лекарских уверења (ради запослења свих занимања, за одлазак на рад у иностранство,за добијање радне визе,за смештај у дом за стара лица, за суд, за бављење рекреативно спортом...)
 • Оспособљавање радника за пружање прве помоћи на радном месту
 • Учешће лекара у Акту о процени ризика на радном месту (утврђивање здравствених услова)


Цене су одређене на основу јединственог ценовника превентивних услуга из области медицине рада града Београда од 01.02.2006. године


Ценовник услуга

ИЗМЕНА ЦЕНОВНИКА уз сагласност Управног одбора Дома здравља Земун од дана 07.06.2019.
ЦЕНОВНИК СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД 12.06.2019.

R.

br.

NAZIV MEDICINSKE USLUGE

CENA

1

LEKARSKA UVERENJA ZA VOZAČE AMATERE

1500,00

2

LEKARSKA UVERENJA ZA VOZAČE PROFESIONALCE

2500,00

3

LEKARSKA UVERENJA ZA UPRAVLJANJE ČAMCEM

1500,00

LEKARSKA UVERENJA ZA RAD NA RADNIM SA POVEĆANIM RIZIKOM (BEZ RTG PLUĆA)

PRETHODNI I PERIODIČNI PREGLEDI

4

TEŽAK FIZIČKI RAD

2800,00

5

BUKA

3000,00

6

VISINA

3500,00

7

OBEZBEĐENJE SA NOŠENJEM ORUŽJA, VATROGASCI

3500,00

8

OBEZBEĐENJE BEZ NOŠENJA ORUŽJA, PORTIRI

2500,00

9

RUKOVAO.GRAĐ.MAŠINA

3800,00

LEKARSKA UVERENJA ZA RAD NA RADNIM MESTIMA BEZ POVEĆANOG RIZIKA ( BEZ RTG PLUĆA)

10

ADMINISTRATIVNI POSLOVI

2000,00

11

ZDRAVSTVENI RADNICI

2200,00

12

PROSVETNI RADNICI, VASPITAČI

2500,00

13

MAGACIONERI

3000,00

14

LEKARSKA UVERENJA ZA STARATELJSTVO, HRANITELJSTVO

1500,00

15

LEKARSKA UVERENJA ZA USVAJANJE DECE

1800,00

16

LEK.UVERENJA ZA SMEŠTAJ U USTANOVE SOC.ZAŠTITE

1200,00

17

LEK.UVERENJA ZA SKLAPANJE MALOLET.BRAKA

2500,00

18

LEK.UVERENJA ZA STALNO NASTANJENJE,DRŽAVLJANSTVO

2500,00

19

LEKARSKA UVERENJA ZA VANREDNO ŠKOLOVANJE

1500,00

20

LEKARSKA UVERENJA ZA UPIS NA FAKULTET

1500,00


21

LEK.UVERENJA ZA UPIS NA FAKULTET SA DONETOM MED.DOKUMENTACIJOM

1000,00

22

LEK.UVERENJA ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU (PO ODLUCI MINISTARSTVA)

363,00

23

LEKARSKA UVERENJA ZA RAD U INOSTRANSTVU

CENA SE FORMIRA U ZAVISNOSTI OD ZANIMANJA KAO I OD ZEMLJE U KOJU SE PUTUJE TJ. ZAHTEVA AMBASADE

(OD 2000-4000) UKOLIKO DONESE

MED.DOKUMENTACIJU CENA SE UMANJUJE ZA 500 RSD

24

LEK.UVERENJA ZA NOŠENJE I POSEDOVANJE ORUŽJA

2000,00

25

OBUKA PRVE POMOĆI ZA ZAPOSLENE

1020,00

26

UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENIH USLOVA

969,00

27

PREGLED VIDA

850,00

Cena RTG pluća iznosi 500,00 RSD , dodaje se na cenu  prema zahtevu radnog mesta i procene specijaliste medicine rada.

Cene se mogu Ugovorom smanjiti za 10% ili više procenata zavisi od broja ugovorenih pregleda.

Za sva dodatna pitanja  pozvati  na telefon   011/3167169 ili putem maila This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

За добијање уверења о здравственој способности физичког лица за држање и ношење оружја, ОБАВЕЗНО  донети извештај изабраног лекара о здравственом стању физичког лица за држање и ношење оружја на обрасцу 1 који можете преузети ОВДЕ.


Уплата се врши на следеће жиро рачуне:

1. За лекарска уверења:

Дом здравља Земун - ДМР,

жиро рачун: 840-626667-84, позив на број 200300

сврха дознаке: лекарско уверење за возаче