Здравствена заштита школске деце са саветовалиштем за младе PDF Print


У  Служби за здравствену заштиту школске деце са саветовалиштем за младе,  здравствену заштиту пружају лекари специјалисти педијатрије са медицинском сестром у тиму.

У оквиру планираних активности, тимским радом спроводи се:

 

ПРЕВЕНТИВНИ  ПРЕГЛЕДИ


-Превентивни (систематски) преглед новорођенчади и одојчади

-Контролни  преглед деце

-Превентивни преглед пре упућивања у установу за колективни боравак деце

-Спровођење имунизације/вакцинације


КУРАТИВНИ  ПРЕГЛЕДИ

-Први и поновни преглед деце ради лечења

-Кратка посета изабраном лекару


ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ


ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ


Пункт у Земуну

Адреса:ул. Рада Кончара  бр.46, Земун

Телефон: 011/21 95-4 22 локал 200

Радно време: од 07-20 часова радним даном, (викендом и празницима 08-18 часова).

Начелник: др Бисерка Шутаковић,специјалиста педијатрије

Главна сестра службе: Maрија Лакић,медицинска сестра

Изабрани лекари:


Др Бисерка Шутаковић – специјалиста педијатрије

Др  Љиљана Поповић – специјалиста педијатрије

Др Светлана Глишић Јовановић - специјалиста педијатрије

Др Гордана Грошета

Др Горица Јанковић

Др Марија Павловић

Др Бранислава Шутаковић


Пункт у Сурчину

Адреса: ул. Браће Пухаловић бр.12,Сурчин

Телефон: 011/7841-005 локал 177

Радно време: од 07-20 часова  радним данима

Одговорни лекар: др Зорица Комненовић, специјалиста педијатрије

Одговорна сестра: Tања Рајић, виша медицинска сестра

Изабрани лекари: др Зорица Комненовић, специјалиста педијатрије-одговорни лекар

др Данијела Живаљевић, специјалиста педијатрије

Др Валентина Буић


Пункт у Добановцима

Адреса:ул. Маршала Тита бр.23,Добановци

Телефон: 011/84 65-419

Радно време: 

Пoнeдeљaк, срeдa и пeтaк прe пoднe 07-13:30часова

Утoрaк и чeтвртaк –  пoслe пoднe 13:30-20часова

Изабрани лекар:др Дејан Костадиновић, специјалиста педијатријеПункт у Јакову

Адреса: ул.Палих бораца бр. 1, Јаково

Телефон: 011/3140-554

Радно време:

Пoнeдeљaк, срeдa и пeтaк прe пoднe 07-13:30часова

Утoрaк и чeтвртaк –  пoслe пoднe 13:30-20часова

Изабрани лекар: др Наташа Ђуричић, специјалиста педијатрије


Пункт у Бечмену

Адреса: ул. Једанаестог октобра бр. 4, Бечмен

Телефон: 011/8438-598

Радно време:

Пoнeдeљaк, срeдa и пeтaк прe пoднe 07-13:30часова

Утoрaк и чeтвртaк –  пoслe пoднe 13:30-20часова

Aмбулaнтa Бeчмeн je зaтвoрeнa дo пoврaткa пeдиjaтрa сa бoлoвaњa. Пo пoврaтку пeдиjaтрa сa бoлoвaњa, пaциjeнти ћe бити oбaвeштeни и бићe истaкнутo нaвeдeнo рaднo врeмe.

Изабрани лекар: Др Наталија Влаовић, специјалиста педијатријеПункт у Бољевцима

Адреса: ул. Браће Веселиновић бр. 4, Бољевци

Телефон: 011/8403-420

Радно време:од 07-13:30 часова  радним данима

Изабрани лекар: др Вук Тубић, специјалиста педијатријеПункт у Земун пољу

Адреса: ул.Елија Финција бр. 2, Земун поље

Радно време: 

Пoнeдeљaк, срeдa и пeтaк прe пoднe 07-13:30часова

Утoрaк и чeтвртaк –  пoслe пoднe 13:30-20часова

Телефон: 011/3751-425

Изабрани лекар:др Татјана Дебељаковић Митровић, специјалиста педијатријеСаветовалиште за младе

Пункт у Земуну

Адреса: ул.Раде Кончара  бр.46, Земун

Телефон: 011/2195-422 локал 200

Радно време: од 07-20 часова радним данима

Здравствену заштиту пружају лекари  Службе за здравствену заштиту школске деце са саветовалиштем за младе.