О нама PrintСЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ НА COVID 19 - БРЗИ ТЕСТ НА ПРИСУСТВО АНТИТЕЛА  МОЖЕ СЕ НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ ГРАЂАНА ОБАВИТИ У  ДОМУ ЗДРАВЉА ЗЕМУН.

ТЕЛЕФОН  ЗА ПРИЈАВУ ГРАЂАНА КОЈИ ЖЕЛЕ ДА СЕ ТЕСТИРАЈУ ПРИМЕНОМ БРЗИХ ИМУНОХРОМАТОГРАФСКИХ ТЕСТОВА  НА  COVID 19   060/8871504.

Радно време за заказивање  од 07:00 - 13:30 часова,

Цена тестирања -  1200.00

Упутство и број жиро рачуна налази се на сајту РФЗО-а

Узимање узорака понедељак – петак од 10.00 до 11 и 30 часова.

Резултати се издају истог дана после 14.00 часова


PSR – тест НА COVID 19 ЗА ПУТНИКЕ У МЕЂУНАРОДНОМ САОБРАЋАЈУ И НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ

Заказивање преко call – центра 011/3620000

Цена тестирања -  6000.00дин

Упутство и број жиро рачуна налази се на сајту РФЗО-а

Узимање узорака понедељак – петак од 10.00 до 11 и 30 часова. Термини на 10 мин.По налогу Министарства здравља Републике Србије Дом здравља Земун радиће од 07:00 - 20:00 часова, викендима и празницима од 08:00 - 18:00 часова


Дом здравља Земун, пружа здравствене услуге на територији  две градске општине – Земун и Сурчин, па је отворио и две Амбуланте  за пацијенте са респираторним симптомима и фебрилним стањима.Амбуланта за  пацијенте са респираторним симптомима и фебрилним стањима – Топличка  8:

радно време од 09:00-17:00

-          011/2616-288

-          060/8871-568

-          060/8871-591

Телефони за пружање информација грађанима где могу да се обрате за одређене здравствене услуге у оквиру Дома здравља

-          011/2195-209


Амбуланта за  пацијенте са респираторним симптомима и фебрилним стањима – Браће Пухаловић 12, улаз 4:

радно време од 09:00-17:00

-          060/8871-686

-          060/8871-595

-          060/8871-639

Телефони за пружање информација грађанима где могу да се обрате за одређене здравствене услуге у оквиру Дома здравља Земун – за територију општине Сурчин

-          011/7841-000


Телефон за пријаву пацијената којима је потребно тестирање на COVID 19 због одласка на болничко лечење, као и пацијената који су били на болничком лечењу након позитивног теста, који су при отпусту имали негативан тест, након чега су били у изолацији  14 дана за Земун 060/8871-504 радно време од 07:00 - 13:30 часова,

за Сурчин 060/8871-714Пацијенти којима је потребно саветовалиште за дијабет сe могу обратити на број телефонa 060/8871-554Неопходне информације: радно време, број телефона за заказивање, адресе амбуланти исл, можете наћи на списку служби са леве стране.


Поштовани корисници здравствених услуга, све своје похвале, жалбе, приговоре, сугестије можете слати на:

e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , или на телефон 011/3161-811Прегледе код изабраног лекара опште медицине можете заказати преко:

Национални кол центар телефон: 011/362-0000

- Бесплатне апликације за мобине телефоне Изабрани лекар

- Фиксног или мобилног телефона који можете видети овде..


Dom zdravlja Zemunв.д. Директор Дома здравља“Земун“- др Aлександра Цветковић, специјалиста опште медицине


Главна сестра Дома здравља „Земун“- Драгана Вуковић, виша медицинска сестра


Одговорна сестра организационе целине Земун: Лидија Митковић, виша медицинска сестра

Одговорни лекар организационе целине Сурчин: др Марко Берак, спец. гинекологије и акушерства

Одговорна сестра организационе целине Сурчин: Зденка Ћалић, виша медицинска сестра


Здравство у Земуну датира од 1730.године, када је формирана тзв.раскужна станица Контумац, у којој су сви путници са Орјента издржавали прописани карантин.

Од средине 18.века јављају се у верским општинама прве болнице (hospitali).

У почетку су постојале две болнице, које се 1784.године уједињују у једну болнички зграду.

Претеча примарне здравсвене заштите датира крајем IX века о чему има мало писаних доказа.

Примарна здравствена заштита у данашњем облику, прва зграда Дома здравља "Земун", је почела са радом 50-их година прошлог века, у центру Земуна.

Садашња централна зграда Дома здравља "Земун" у Раде Кончара бр.46, почела је са радом 1980. године.

Дом здравља „Земун“ пружа здравствене услуге у Општини Земун и Општини Сурчин на 217411 становника према последњим подацима,  на  површини од 442 км2. КАО ТАКАВ, ОН ЈЕ ЈЕДИНИ ОД 16 ДОМОВА ЗДРАВЉА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА, КОЈИ ОМОГУЋАВА ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У ДВЕ ОПШТИНЕ.

Дом здравља „Земун“ пружа услуге из домена примарне здравствене заштите грађанима Општине Земун и Општине Сурчин, онима који живе у приградским насељима: Галеника, Земун Поље, Плави Хоризонт, Алтина, Камендин, Бусије и Грмовац. Такође корисници примарне здравствене заштите Дома здравља „Земун“ живе у селима: Батајница, Угриновци и селима Општине Сурчин, Добановци, Бољевци, Прогар, Јаково, Петровчић и Бечмен.

Кадровска структура

У Дому здравља "Земун",на дан 01.01.2020.године, укупан број запослених на неодређено време које пружају услуге за потребе Репобубличког фонда за здравствено осигурање износио је 783. Од тога броја било је : 183 лекара, 44 доктора стоматологије, 4 фермацеута, 383 медицинске сестре/техничара, 50 стоматолошких сестара/тахничара, 15 зубних техничара, 13 здравствених сарадника, 26административних и 65-техничких радника.

Можемо констатовати да је  рад овог Дома здравља веома специфичан, НАГЛАШАВАМО ОПЕТ, ЈЕР СЕ ОДВИЈА У ДВЕ ОПШТИНЕ (на 27 пунктова), СА ВЕЛИКОМ УДАЉЕНОШЋУ КРАЈЊИХ ПУНКТОВА У ОДНОСУ НА ЦЕНТРАЛНИ ПУНКТ У Земуну, ул. Рада Кончара бр. 46 (најудаљенија тачка 42 км).

У периоду 2010-2014 по приоритету Дом здравља "Земун" је заокружио ЗДРАВСТВЕНО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ.

МИСИЈА

Стручни едуковани кадар Дома здравља „Земун“ уз помоћ савремене технологије пружа квалитетне услуге примарне здравствене заштите и обезбеђује висок степен ране превенције као и очувања и унапређења здравља за дужи и здравији живот грађана Општине Земуна и Сурчина.

ВИЗИЈА

Дом здравља стреми досезању свих препоручених професионалних стандарда тежећи максимално да буде савремена, квалитетна установа примарне здравствене заштите, која пружа ефикасну превентивну и куративну заштиту, поштујући етику и водиче добре праксе.