Служба за денталну медицину

Општа стоматологија

 • Начелник: др Александар Васић, спец.превентивне и дечије стоматологије
 • Главна сестра: Бранка Ковачевић, виша стоматолошка сестраКо има право на стоматолошке услуге из обавезног здравственог осигурања?

У потпуности на терет обавезног здравственог осигурања – прегледи и лечење болести уста и зуба:
Осим протетских услуга, код жена у вези са трудноћом и 12 месеци после порођаја
Деца до навршених 18 година живота ( на одељењу за дечију и превентивну стоматологију)
Старија лица тешко телесно или душевно ометена у развоју, као и лица са тежим урођеним или стеченим деформитетом лица и вилица
Указивање хитне стоматолошке здравствене заштите за одрасле
У оквиру преоперативног и постоперативног третмана малигних болести максилофацијалних предела
Студенти на редовном школовању до 26. године живота
Израда покретних ортодонских апарата (дечијих протеза)

Уз партиципацију у износу од 10% од цене од здравствене услуге:
Прегледи и лечење уста и зуба, изузев протетског збрињавања, пре операције срца и трансплатације бубрега
Прегледи и лечење у вези са повредом зуба и костију лица 20%

Уз партиципацију од 50 динара:
Лечење компликације каријеса код деце и омладине, вађење зуба као последица каријеса (на одељењу за дечију и превентивну стоматологију и оралну хирургију)

Уз партиципацију у износу од 35 % од цене здравствене услуге:
Израда акрилатне тоталне и субтоталне протезе код особа старијих од 65 година. Налог за израду протезе пацијент мора оверити у пословници Фонда.
Прегледе и лечење болести уста и зуба код деце до навршених 18 година живота, односно до краја прописаног средњношколског, односно високо школског образовања, а најкасније до навршених 26 година живота ако се не одазову на превентивне стоматолошке прегледе из члана 9. став1, тачка 3) овог правилника.

Радно време
Понедељак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Уторак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Среда 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Четвртак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Петак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Субота 8.00 - 18.00
Недеља Не ради

Дечија и превентивна стоматологија

Ортопедија вилица

Стоматолшка протетика и зубна техника

Пародонтологија и орална медицина, болести зуба са ендоноцијом, оралнa хирургијa


Огранак Земун

 • Адреса: Рада Кончара 46, Земун
 • Телефон: 011/2195-422, локал 285

Дежурства суботом од 08.00 - 18.00

  Огранак Земун
 • Адреса: Рада Кончара 46, Земун
 • Телефон: 011/2195-422, локал 231, 232, 233, 234, 269

  Здравствена станица Доњи Град
 • Адреса: Авијатичарски трг 7, Земун
 • Телефон: 011/3167-167

  Огранак Батајница
 • Адреса: Митраљетина 1, Батајница
 • Телефон: 011/7870-033
Лекари - Општа стоматологија:
 • Др Тамара Заклановић, специјалиста стоматолошке протетике
 • Др Мира Бањац, специјалиста стоматолошке протетике
 • Др Ада Милановић, доктор стоматологије
 • Др Мирјана Недељковић Аџић, доктор стоматологије
 • Др Ива Вукомановић, доктор стоматологије
 • Др Александра Ћаласан Михаиловић, специјалиста стоматолошке протетике