Технички и други слични послови

Шеф техничке службе:

Жељко Доминиковић
телефон: 060/8871-500
Лице за управљање медицинским отпадом

Божица Васиљевић, виши санитарни техничар

Мирјана Рудовић, виши санитарни техничар

телефон: 011/2195-422, локал 290