Фармацеутска здравствена делатност

Огранак Земун

Мr ph Аница Милетић, дипломирани фармацеут

Адреса: Рада Кончара 46, Земун

Телефон: 011/3161-854

Радно бреме: 07.00 - 15.00 часова