Здравствена заштита школске деце

Саветовалиште за младе

 • Начелник: др Ана Јовановић, специјалиста педијатрије
 • Главна сестра: Марина Бенчина (060/4422-314)
 • Адреса: Топличка 8, Земун
 • E-mail: savetovaliste.za.mlade@dzzemun.org.rs
 • Телефон: 011/2616-288


Желимо да Вас обавестимо да ће у предстојећем периоду од 17. 6. 2024. до 30. 6. 2024. године Cаветовалиште за младе радити од 07.00 до 15.00 часова.


Стручни тим:
 • Миљана Ћоровић, дипломирани психолог, мс клиничке психологије (060/8871-536)
 • Милена Растовић, дипломирани социјални радник (060/8871-582)
 • Сања Дуњић, мастер дефектолог и реедукатор психомоторике (060/8871-587)


Стручни тим који покрива својим услугама Саветовалиште за младе и Развојно саветовалиште:
 • Стефан Менковић, дипломирани психолог (060/8871-613)
 • Емилија Гроздановић, дипломирани дефектолог, олигоференолог (060/8871-787)
 • Јелена Стојковић, дипломирани дефектолог, логопед (064/8771-579)


Стручни тим који учествује у здравствено васпитном раду Саветовалишта за младе:
 • др Марко Берак, специјалиста гинекологије
 • др Александар Васић, спец. дечије и превентивне стоматологије

Радно време
Понедељак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Уторак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Среда 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Четвртак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Петак 7.00 - 20.00 (пауза 9.30 - 10.00 и 15.30 - 16.00)
Субота Не ради
Недеља Не радиАктивности саветовалишта

Саветовалиште за младе чини промоција здравих стилова живота и стицање социјалних вештина ради унапређења укупног функиоцнисања деце и младих.

Реализује се и едукативни, здравствено вастпитни рад са учитељима, наставницима и родитељима.

Интерсекторска сарадња са школама, центром за социјлни рад, полицијом, тужилаштвом.

Неке од активности:

Проблеми који прате развој
Специфични развојни поремећаји (проблеми читања, писања, рачунања исл.)
Проблеми хиперактивности и пажње
Слаба контрола импулса (напади беса)
Школски неуспех
Проблеми са понашањем
Мешовити поремећаји понашања и емоција
Адолесцентна криза
Проблеми социо-емоциналног развоја и адаптације
Развојне дисхармоније
Ометеност у менталном развоју
Психолошка подршка породици деце са хендикепом
Злостављање и занемаривање (Тим заседа уторком)
Психолошка обрада
Стимулативни програми по функцијама
Саветодавни рад у вези професионалне оријентације
Радионичарски рад
Индивидуални и групни саветодавни рад са децом, родитељима, наставним кадром
Консултације са школама и другим институцијама (ЦСР, Полицијска управа, ПУ) предавања
Превенција злоупотребе супстанци (пушење, дрога, алкохол)
Контрацепција и полно преносиве болести
Правилна исхрана - пирамида исхране, превенција гојазности
Кампање по календару јавног здрављаНазад на службе