Правни и економско - финансијски послови

Радно време од 07 – 15 часова радним данима
Правно административни послови

руководилац: Снежана Јакановски, дипл. правник

телефон: 011/3076-234

e-mail: dzzemun@dzzemun.org.rsЕкономско - финансијски послови

руководилац: Косана Ђурашевић

телефон: 011/2198-829Служба јавних набавки

руководилац: Јадранка Вундук

телефон: 060/8871-797

E-mail: dzztender@gmail.comОдсек интерне ревизије

Интерни сертификовани ревизор - Ангелина Орбовић
телефон: 060/8871-777

E-mail: dzrevizor@dzzemun.org.rsЛице за заштиту података о личности: Снежана Јакановски, дипл. правник


Приступ информацијама од јавног значаја: Снежана Јакановски, дипл. правник
телефон: 060/8871-666