Заказивање прегледа

 • Прегледе код изабраног лекара можете заказати преко националног кол центра
  на број телефона 011/362-0000
 • Бесплатне апликације за мобине телефоне ,,Изабрани лекар”
 • Фиксног или мобилног телефона кликните за више
Изабрани лекар

Право и обавеза сваког грађанина је да има изабраног лекара.

Ваш изабрани лекар:

 • Спроводи мере очувања и унапређења Вашег здравља
 • Врши прегледе и планира дијагностику
 • Лечи и прати ток лечења; усклађује мишљење и предлоге специјалиста за наставак лечења
 • Упућује на више ниво, уколико је потребно
 • Води медицинску документацију о Вашем здравственом стању
 • Утврђује привремену радну неспособност
 • Даје мишљење за остваривање права из здравственог осигурања