Служба за здравствену заштиту радника

Медицина рада

  • Адреса: Авијатичарски трг 7/II, Земун
  • E-mail: medicina.rada@dzzemun.org.rs
  • Телефон: 011/3167-169, 011/3167-170


Радно време
Понедељак 7.00 - 14.00 (пауза 9.30 - 10.00)
Уторак 7.00 - 14.00 (пауза 9.30 - 10.00)
Среда 7.00 - 14.00 (пауза 9.30 - 10.00)
Четвртак 7.00 - 14.00 (пауза 9.30 - 10.00)
Петак 7.00 - 14.00 (пауза 9.30 - 10.00)
Субота Не ради
Недеља Не ради


Служба за здравствену заштиту радника пружа специфичну здравствену заштиту радном активном становништву.

У Служби се спроводе следеће активности:

Претходни прегледи за радна места са повећаним ризиком за рад (тежак физички рад, висина, бука, руковаоци грађ.машинама.радници обезбеђења са ношењем оружја...)
Периодични прегледи
Систематски прегледи
Контролни прегледи
Циљани прегледи
Циљани офталмолошки преглед (за рад са екраном)
Прегледи возача аматера
Прегледи возача професионалаца
Издавање лекарских уверења (ради запослења свих занимања, за одлазак на рад у иностранство,за добијање радне визе,за смештај у дом за стара лица, за суд...)
Оспособљавање радника за пружање прве помоћи на радном месту
Учешће лекара у Акту о процени ризика на радном месту (утврђивање здравствених услова)

Ценовник услуга
Ценовник се примењује од 12.06.2019. године
Преузмите ценовник овде

Цене се могу Уговором смањити за 10% или више процената зависи од броја уговорених прегледа.

За сва додатна питања позвати на телефоне 011/3167-169 и 011/3167-170, телефон за информације - возачи аматери и возачи професионалци 064/8771-584 или путем маила: medicina.rada@dzzemun.org.rs

За добијање уверења о здравственој способности физичког лица за држање и ношење оружја, ОБАВЕЗНО донети извештај изабраног лекара о здравственом стању физичког лица за држање и ношење оружја на обрасцу 1 који можете преузети oвде

Уплата

Уплата се врши у готовини на лицу места за физичка лица или на следећи текући рачун:


За лекарска уверења:

Дом здравља Земун - ДМР,

жиро рачун: 840-626667-84, позив на број 200300

сврха дознаке: лекарско уверење


Назад на службе