Јавне набавке 2020

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021


Јавна набавка бр. 30-1.2.5-2019 "Текуће поправке и одржавање медицинске опреме (и резервни делови)" обликована по партијама

Позив за подношење понуда (26.11.2019)

Конкурсна документација (26.11.2019)

Измена конкурсне документације (1) (29.11.2019)

Питањe и одговори (1) (29.11.2019)

Питањe и одговори (2) (02.12.2019)

Питањe и одговори (3) (09.12.2019)

Измена конкурсне документације (2) (13.12.2019)

Питањe и одговори (4) (13.12.2019)

Питањe и одговори (5) (13.12.2019)

Питањe и одговори (6) (13.12.2019)

Обавештење о продужењу року за подношење понуда (19.12.2019)

Измена конкурсне документације (3) (19.12.2019)

Измена конкурсне документације (4) (20.12.2019)

Измена конкурсне документације (5) (20.12.2019)

Обавештење о продужењу року за подношење понуда (3) (20.12.2019)

Измена конкурсне документације (6) (24.12.2019)

Питањe и одговори (7) (24.12.2019)

Одлука о додели уговора (10.01.2020)

Oдлука о обустави поступка (10.01.2020)

Обавештење о обустави поступка (9) (24.01.2020)

Обавештење о обустави поступка (17) (24.01.2020)

Обавештење о обустави поступка (21) (24.01.2020)

Закључени уговори


Јавна набавка бр. 32-1.1.10-2019 "Канцеларијски материјал"

Позив за подношење понуда (19.12.2019)

Конкурсна документација (19.12.2019)

Одлука о додели уговора (27.12.2019)

Обавештење о закљученом уговору (30.12.2019)