Јавне набавке 2020

2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021


Јавна набавка бр. 26-1.1.12-2020 - "Резервни делови за службена возила"

Позив за подношење понуда (17.12.2020)

Конкурсна документација (17.12.2020)

Питања и одговори (21.12.2020)

Одлука о додели уговора (30.12.2020)

Обавештење о закљученом уговору (11.01.2021)


Јавна набавка бр. 25-1.2.7-2020 - "Текуће поправке и одржавање немедицинске опреме (и резервни делови)"

Позив за подношење понуда (17.12.2020)

Конкурсна документација (17.12.2020)

Питања и одговори (21.12.2020)

Измена и допуна конкурсне документације (21.12.2020)

Продужење рока (21.12.2020)

Измена и допуна конкурсне документације (2) (21.12.2020)

Одлука о додели уговора (08.01.2021)

Обавештење о закљученом уговору(1) (14.01.2021)

Обавештење о закљученом уговору(2) (14.01.2021)

Обавештење о закљученом уговору(3) (14.01.2021)

Обавештење о закљученом уговору(4) (14.01.2021)

Обавештење о закљученом уговору(5) (14.01.2021)

Обавештење о закљученом уговору(6) (14.01.2021)

Обавештење о закљученом уговору(7) (14.01.2021)

Обавештење о закљученом уговору(8) (14.01.2021)

Обавештење о закљученом уговору(9) (14.01.2021)


Јавна набавка бр. 27-1.2.5/2020 - "Текуће поправке и одржавање медицинске опреме (и резервни делови)"

Позив за подношење понуда (31.12.2020)

Конкурсна документација (31.12.2020)

Питања и одговори(1) (06.01.2021)

Питања и одговори(2) (18.01.2021)

Измена и допуна конкурсне документације (1) (18.01.2021)

Измена и допуна конкурсне документације (2) (22.01.2021)

Питања и одговори (3) (22.01.2021)

Одлука о додели уговора (08.02.2021)

Обавештење о закљученим уговорима (25.02.2021)


Јавна набавка мале вредности бр. 24-1.1.9/2020 - "Штампани обрасци"

Позив за подношење понуда (31.12.2020)

Конкурсна документациjа (31.12.2020)

Одлука о додели уговора (21.01.2021)

Обавештење о закљученом уговору (01.02.2020)


Јавна набавка бр. 21-1.1.2/2020 - "Санитетски потрошни материјал", oбликована по партијама

Позив за подношење понуда (17.11.2020)

Конкурсна документација (17.11.2020)

Питања и одговори (1)(20.11.2020)

Измена и допуна конкурсне документације (20.11.2020)

Питања и одговори (2)(01.12.2020)

Одлука о додели уговора (23.12.2020)

Обавештење о закљученом уговору (1) (30.12.2020)

Обавештење о закљученом уговору (2) (30.12.2020)

Обавештење о закљученом уговору (3) (30.12.2020)

Обавештење о закљученом уговору (4) (30.12.2020)

Обавештење о закљученом уговору (5) (30.12.2020)

Обавештење о закљученом уговору (6) (30.12.2020)

Обавештење о закљученом уговору (7) (30.12.2020)


Јавна набавка мале вредности бр. 18-1.1.11/2020 -"Тонери и рибони"

Позив за подношење понуда (10.12.2020)

Конкурсна документациjа (10.12.2020)

Одлука о додели уговора (22.12.2020)

Обавештење о закљученом уговору (30.12.2020)


Јавна набавка бр.23-1.1.10/2020 - "Канцеларијски материјал"

Позив за подношење понуда (24.12.2020)

Конкурсна документација (24.12.2020)

Питања и одговори (30.12.2020)

Одлука о додели уговора (11.01.2021)

Обавештење о закљученом уговору (21.01.2020)


Јавна набавка бр.28-1.2.5/2020 - "Текуће поправке и одржавање медицинске опреме у служби Лабораторије ( и резервни делови)"

Позив за подношење понуда (24.12.2020)

Конкурсна документација (24.12.2020)

Одлука о додели уговора (28.01.2021)

Обавештење о закљученом уговору (1) (02.02.2020)

Обавештење о закљученом уговору (2) (02.02.2020)

Обавештење о закљученом уговору (3) (02.02.2020)


Јавна набавка бр.29-1.2.7/2020 - "Текуће поправке и одржавање опреме - Услуге мрежног повезивања и интернета"

Позив за подношење понуда (24.12.2020)

Конкурсна документација (24.12.2020)

Одлука о додели уговора (06.01.2021)

Обавештење о закљученом уговору (21.01.2021)


Јавна набавка бр. 20-1.1.4/2020 - "Стоматолошки потрошни материјал", oбликована по партијама

Позив за подношење понуда (05.11.2020)

Конкурсна документација (05.11.2020)

Питања и одговори (1)(12.11.2020)

Измена и допуна конкурсне документације (12.11.2020)

Питања и одговори (2)(25.11.2020)

Измена и допуна конкурсне документације (25.11.2020)

Питања и одговори (3)(02.12.2020)

Одлука о додели уговора (22.12.2020)

Обавештење о закљученом уговору партије од 1 до 32 (19.01.2020)


Јавна набавка мале вредности бр. 22-1.1.6/2020 - "набавка добара – Технички материјал“

Позив за подношење понуда (26.11.2020)

Конкурсна документација (26.11.2020)

Одлука о додели уговора (10.12.2020)

Обавештење о закљученом уговору 1 (25.12.2020)

Обавештење о закљученом уговору 2 (25.12.2020)

Обавештење о закљученом уговору 3 (25.12.2020)

Обавештење о закљученом уговору 4 (25.12.2020)


Јавна набавка мале вредности бр. 17-1.2.13/2020 - "Услуге мобилне телефоније за потребе Дома здравља Земун“

Позив за подношење понуда (29.10.2020)

Конкурсна документација (29.10.2020)

Одлука о додели уговора (09.11.2020)

Обавештење о закљученом уговору (16.11.2020)


Јавна набавка мале вредности бр. 16-1.2.4/2020 - "Услуге одржавања и унапређења информационог система"

Позив за подношење понуда (29.10.2020)

Конкурсна документација (29.10.2020)

Одлука о додели уговора (09.11.2020)

Обавештење о закљученом уговору (16.11.2020)


Јавна набавка мале вредности бр. 19-1.2.7/2020 - "Текуће поправке и одржавање немедицинске опреме- рачунарске (и резервни делови)"

Позив за подношење понуда (22.10.2020)

Конкурсна документација (22.10.2020)

Одлука о додели уговора (02.11.2020)

Обавештење о закљученом уговору 1 (06.11.2020)

Обавештење о закљученом уговору 2 (06.11.2020)

Обавештење о закљученом уговору 3 (06.11.2020)


Јавна набавка мале вредности бр. 14-1.1.7/2020 - "Нафтни деривати"

Позив за подношење понуда (13.08.2020)

Конкурсна документација (13.08.2020)

Одлука о додели уговора (27.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору (04.09.2020)


Јавна набавка бр. 15-1.2.1-2020 - "Редовно одржавање и сервисирање лифтова"

Позив за подношење понуда (13.08.2020)

Конкурсна документација (13.08.2020)

Одлука о додели уговора (27.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору (03.09.2020)


Јавна набавка бр. 07-1.1.3/2020 - "Лабораторијски потрошни материјал"

Позив за подношење понуда (06.07.2020)

Конкурсна документација (06.07.2020)

Одлука о додели уговора (17.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору 1 (24.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору 2 (24.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору 3 (24.08.2020)


Јавна набавка бр. 11-1.1.3/2020 - "Лабораторијски потрошни материјал"

Позив за подношење понуда (09.07.2020)

Конкурсна документација (09.07.2020)

Питања и одговори (06.08.2020)

Одлука о додели уговора (20.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору 1 (27.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору 2 (27.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору 3 (27.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору 4 (27.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору 5 (27.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору 6 (27.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору 7 (27.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору 8 (27.08.2020)


Јавна набавка бр. 12-1.2.8/2020 - "Чишћење септичких јама"

Позив за подношење понуда (30.07.2020)

Конкурсна документација (30.07.2020)

Одлука о додели уговора (17.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору (04.09.2020)


Јавна набавка мале вредности бр. 13-1.2.11/2020 - "Услуге на хитним интервенцијама водовода и канализације"

Позив за подношење понуда (30.07.2020)

Конкурсна документација (30.07.2020)

Одлука о додели уговора (17.08.2020)

Обавештење о закљученом уговору (04.09.2020)


Јавна набавка мале вредности бр. 06-1.2.6/2020 - "Текуће поправке и одржавања стоматолошке опреме"

Позив за подношење понуда (16.07.2020)

Конкурсна документација (16.07.2020)

Одлука о додели уговора (27.07.2020)

Обавештење о закљученом уговору (03.08.2020)


Јавна набавка мале вредности бр. 10-1.1.5/2020 - "Материјал за хигијену"

Позив за подношење понуда (02.07.2020)

Конкурсна документација (02.07.2020)

Одлука о додели уговора (14.07.2020)

Обавештење о закљученом уговору (20.07.2020)


Јавна набавка мале вредности бр. 08-1.2.12/2020 - "Oсигурање и регистрација возила"

Позив за подношење понуда (25.06.2020)

Конкурсна документација (25.06.2020)

Одлука о додели уговора (09.07.2020)

Обавештење о закљученом уговору (15.07.2020)


Јавна набавка мале вредности бр. 09-1.2.3/2020 - "Осигурање имовине и лица"

Позив за подношење понуда (11.06.2020)

Конкурсна документација (11.06.2020)

Одлука о додели уговора (22.06.2020)

Обавештење о закљученом уговору (01.07.2020)


Јавна набавка мале вредности бр. 05-1.2.15/2020 - "Услуга контроле ПП апарата и опреме"

Позив за подношење понуда (04.06.2020)

Конкурсна документација (04.06.2020)

Одлука о додели уговора (17.06.2020)

Обавештење о закљученом уговору (25.06.2020)


Јавна набавка мале вредности бр. 04-1.2.9/2020 - "Сервисирање и одржавање службених возила"

Позив за подношење понуда (04.06.2020)

Конкурсна документација (04.06.2020)

Одлука о додели уговора (17.06.2020)

Обавештење о закљученом уговору 1 (01.07.2020)

Обавештење о закљученом уговору 2 (01.07.2020)

Обавештење о закљученом уговору 3 (01.07.2020)

Обавештење о закљученом уговору 4 (01.07.2020)

Обавештење о закљученом уговору 5 (01.07.2020)


Јавна набавка мале вредности бр. 03-1.2.14/2020 - "Услуге стручних лица за обављање послова безбедности и здравља на раду"

Позив за подношење понуда (16.04.2020)

Конкурсна документација (16.04.2020)

Измена и допуна конкурсне документације (21.04.2020)

Питања и одговори (21.04.2020)

Продужење рока (21.04.2020)

Одлука о додели уговора (04.05.2020)

Обавештење о закљученом уговору (15.05.2020)


Јавна набавка мале вредности бр. 01-1.2.2/2020 - „Сакупљање и транспорт медицинског отпада“

Позив за подношење понуда (02.04.2020)

Конкурсна документација (02.04.2020)

Одлука о додели уговора (15.04.2020)

Обавештење о закљученом уговору (1) (29.04.2020)

Обавештење о закљученом уговору (2) (29.04.2020)


Јавна набавка мале вредности бр. 02-1.2.10/2020 - Обезбеђење објекта Дом здравља "Земун"

Позив за подношење понуда (02.04.2020)

Конкурсна документација (02.04.2020)

Одлука о додели уговора (15.04.2020)

Обавештење о закљученом уговору (29.04.2020)